• Els nostres estudiants | Rafael Tur

Com ha estat l'experiència d'en Rafael?

Rafael Tur

En Rafael és exalumne del Grau en Biotecnologia a IQS. Promoció 2017-2018. A continuació, pots llegir el què destaca del grau i la seva valoració personal.

Què destacaries del grau?

Hi ha dues coses que considero que han estat molt importants durant el grau. El poder aplicar de forma pràctica el que es veu a classe, els professors aborden exemples relacionats amb els experiments que s’estan realitzant en el laboratori. Lo segon és la disponibilitat del professorat fora de l’aula, la qual no te problemes en respondre dubtes.

Podries descriure breument el grau?

És un grau que te una base biològica, química i física, la qual posteriorment és ampliada amb coneixements en tècniques experimentals, cultius cel·lulars i aplicacions de biomolècules i biomaterials.

Què és el que més t’ha agradat del grau?

Sense dubte les hores diàries d’experimentació que et donen experiència per treballar amb seguretat en el laboratori. A més, els laboratoris estan equipats amb els recursos necessaris, tant equips com materials, que permeten als alumnes practicar les tècniques generals que s’utilitzen a diari en el laboratori i inclús, algunes de les tècniques més innovadores.

Perquè vas escollir IQS i què destacaries de la universitat?

Vaig escollir IQS perquè la quantitat d’alumnes a les classes és reduïda, fet que ajuda a promoure un tracte més personalitzat per part del professorat, la qual cosa et coneix i sap qui ets. A més, els laboratoris estan molt ben equipats i passes la meitat de les hores del grau allà.

Has fet pràctiques en empresa? Podries parlar sobre elles?

Si, de fet estic realitzant les Pràctiques externes i el TFG en el IQSAC, treballant en un projecte de forma autònoma. Aquest es basa en les emulsions d’aigua en aigua com a model d’orgànul sense membrana. Aquí utilitzo diferents equips per preparar i estudiar les emulsions i així poder entendre'n el comportament.

Quines habilitats has adquirit gràcies al grau?

Durant el grau, a més d’adquirir una base teòrica que t’ajuda a desenvolupar-te com a biotecnòleg, també he adquirit un gran ventall de tècniques experimentals, comoditat a l’hora de treballar en el laboratori de forma autònoma i un pensament crític, que em permet superar els diferents reptes que em trobo en el laboratori a diari.

Què li diries a un alumne que vol estudiar a IQS?

És una universitat en la que l’alumne te els recursos necessaris per a poder adquirir un coneixement pràctic dels diferent àmbits de la biotecnologia, a més d’una àmplia base teòrica. Això, junt amb les pràctiques externes permet potenciar el desenvolupament dels alumnes com professionals.