Més Informació Sol·licitar Admissió
  • 3. Confirmació d'admissió

3. Confirmació de l'Admissió

La Comissió d’Admissions resoldrà la teva admissió basant-se en els estudis realitzats, els resultats acadèmics obtinguts i la prova d’admissió. Secretaria General d’IQS t’informarà de la teva admissió per correu electrònic.

En el cas de que hagis estat admès, l’admissió restarà condicionada al compliment dels requisits necessaris per a la matriculació als estudis.

 

Següent pas