Més Informació Sol·licitar Admissió
  • 3. Confirmació d'admissió

Preinscripció online

Prova d'admissió

Prematrícula

Matrícula

3. Confirmació de l'Admissió

La Comissió d’Admissions resoldrà la teva admissió sobre la base dels estudis realitzats, els resultats acadèmics obtinguts i la prova d’admissió. La Comissió d’Admissions t’informarà de la teva admissió per correu electrònic en un termini màxim de 15 dies a partir del dia que vas realitzar la prova d’admissió (excepte si coincideix amb períodes de vacances com Nadal i Setmana Santa).

En cas de ser admès, aquesta admissió quedarà condicionada al compliment dels requisits acadèmics necessaris per accedir als estudis de grau.

 

Següent pas