Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Import de Matrícula i Formes de Pagament

 

Import de la Matrícula

Curs 2021-2022: 203€ crèdit (crèdit reconegut: 142,10€)

  • Grau: 12.180 € (60 crèdits)
  • Doble Grau: en funció del nombre de crèdits matriculats
  • En el cas dels alumnes del Grau en Marketing que facin un curs a una de les universitats estrangeres amb les quals IQS té conveni, el preu del crèdit variarà. Aquest canvi en l’import del preu del crèdit també s’aplicarà als alumnes del Grau en International Business que en el 4t any vagin a Sheffield Hallam University (Anglaterra).

L’import de la matrícula del primer curs per tots els alumnes de nou accés inclou una BATA de laboratori pels estudiants d’IQS School of Engineering. 

 

Formes de pagament 

Pagament únic

  • Per Internet, caixer automàtic o Apps, de les següents entitats financeres: CaixaBank, Banco Santander o Banc Sabadell. És necessari tenir contractats els seus serveis de banca online.
  • Amb targeta de crèdit, a través de la web de CaixaBank www.caixabank.es
  • Presencialment, a qualsevol de les entitats financeres següents: Banco Santander, Banc Sabadell o Caixa d’Enginyers. En aquest cas és necessari presentar el document generat per la matrícula amb el codi de barres i el CPR (Codi de Procediment de Recaptació).

Pagament fraccionat

  • Un primer pagament, per un import del 37% de l’import total de la matrícula en el que es descompta la reserva de plaça. 
  • 9 pagaments ajornats ajornats amb venciment del dia 5 al 10 de cada mes amb un cost de finançament del 3% sobre l’import ajornat (primer venciment octubre).

Si decideixes fraccionar el pagament, hauràs de presentar necessàriament el document de l’ordre de domiciliació d’endeutament directe (SEPA) que et serà facilitat a la Secretaria General d’IQS on hauràs d’informar. 

En el cas del Grau en Farmàcia, una vegada descomptada la reserva de plaça, el 50% restant mitjançant 9 rebuts ajornats amb venciment del dia 5 al 10 de cada mes. El primer venciment serà a l’octubre i l’ajornament dels pagaments no comporta cap recàrrec sobre l’import ajornat

Aquesta modalitat de pagament no serà possible per als alumnes amb residència fora d’Espanya. 

 

Consulta més informació de beques i ajuts

 

Per a informació addicional sobre qualsevol dels programes de grau:

Comunicació i Marketing Corporatiu IQS
Correu: grausiqs@iqs.edu
Telèfon: 932 672 020

 

Per a qüestions relatives al procés d’admissió i matrícula:

Secretaria General IQS
Correu: secretaria@iqs.edu
Telèfon: 932 672 001