Més Informació Sol·licitar Admissió
  • 1. Preinscripció Online

Preinscripció online

Prova d'admissió

Prematrícula

Matrícula

Per a realitzar la sol·licitud d'admissió en els nostres programes de grau, necessitem una sèrie de documents perquè pugui ser valorada la teva admissió. Cal que guardis i recordis el teu usuari i contrasenya perquè et permetrà seguir el procés que has iniciat.

Començar aquí

 

Documentació a pujar:

- DNI / Passaport vigent

- Fotografia tipus carnet en color, fons blanc i en format jpg (176x220 píxeles)

Alumnes procedents del Sistema Educatiu Espanyol:

  • Qualificacions de 1r de Batxillerat i de les avaluacions ja realitzades de 2n de Batxillerat.
  • Notes de les PAU (només en el cas que ja tinguis els resultats).
  • Si curses CFGS (Cicle Formatiu de Grau Superior): notes que et permetran accedir a la universitat.
  • Si has iniciat algun grau en una altra universitat: còpia de la matrícula universitària i les qualificacions obtingudes.

Alumnes no procedents del Sistema Educatiu Espanyol:

  • Qualificacions dels dos darrers cursos previs a l’accés a la universitat.
  • Credencial d’accés a la universitat espanyola expedida per UNEDasiss o resolució d’homologació dels teus darrers estudis previs a l’accés a la universitat (només si disposes d’ells).

- Per cursar el Grau en Administració i Direcció d’Empreses, International Business i Gestií Turistica i Hotelera íntegrament en anglès, has d’acreditar el nivell d’anglès (mínim C1, TOEFL 80 o equivalent). Si no disposes de cap títol oficial, hauràs de realitzar el test de nivell a IQS.

Data prova d'admissió:

Hauràs de triar la data de realització de la prova d’admissió en el moment de tramitar la sol·licitud, segons el calendari establert.

Pagament de la preinscripció:

Durant el procés, cal abonar 125 € en concepte d’obertura i tramitació d’expedient, que podràs pagar en línia a través de targeta de crèdit o dèbit. Aquest import serà retornat únicament en cas que l’estudiant no sigui admès als estudis. Això, sense perjudici del dret de desistiment, en els termes establerts legalment*.

 

Següent pas

Per a informació addicional sobre qualsevol dels programes de grau i el procés d’admissió:

Comunicació i Marketing Corporatiu IQS
Correu: grausiqs@iqs.edu
Telèfon: 932 672 020

Per a qüestions relatives al procés de matrícula:

Secretaria General IQS
Correu: secretaria@iqs.edu
Telèfon: 932 672 001