Més Informació Sol·licitar Admissió
  • 4. Reserva de plaça

El pagament de la reserva de plaça és obligatori i garanteix la plaça als estudis escollits fins a l’obertura del període de matriculació quan l’alumne haurà de formalitzar la matrícula.

Un cop admès, disposes d’un termini de 2 setmanes per fer el pagament de la reserva (1.000 €) des de la plataforma de preinscripció online mitjançant targeta de crèdit o dèbit. Hauràs de seguir les instruccions, entrar de nou a l’enllaç on has fet la sol·licitud de preinscripció i accedir a l’opció “reserva de plaça”.

La reserva de plaça no representa un cost addicional, ja que es descompta de l’import total de la matrícula una vegada efectuïs la matriculació. En cas de no fer-ho, pots perdre el dret a la teva plaça.

En cas de l’admissió al Grau en Farmàcia, l’import de la reserva de plaça serà el corresponent al 50 % de la matrícula.

L’import de la reserva de plaça únicament es retorna en cas que l’estudiant no compleixi els requisits d’accés als estudis de IQS, sense perjudici del dret de desistiment, en els termes establerts legalment*.
 

 

Següent pas