Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Import de la Matrícula i Formes de Pagament

Import de la Matrícula

Curs 2024-2025: el preu del crèdit varia entre 212 € i 254'50 €. Per a més informació sobre el preu del teu màster, consulta amb admissions@iqs.edu.

 

Formes de pagament 

Pagament únic 

  • Per Internet, caixer automàtic o per l’App de l’entitat bancària de les següents entitats financeres: CaixaBank, Banco Santander o Banc Sabadell. És necessari tenir contractats els seus serveis de banca online.
  • Amb targeta de crèdit, mitjançant la web de CaixaBank www.caixabank.es
  • Presencialment, en qualsevol de les següents entitats financeres: Banco Santander, Banc Sabadell o Caixa d’Enginyers. En aquest cas és necessari presentar el document generat per la matrícula amb el codi de barres i el CPR (Codi de Procediment de Recaptament).

Pagament fraccionat 

  • Un primer pagament, per un import del 37% de l’import total de la matrícula en el que es descompta la prematrícula. 
  • 9 pagaments ajornats amb venciment el dia 5 de cada mes. Aquesta modalitat de pagament és mitjançant domiciliació bancària i té un recàrrec del 4% sobre l’import ajornat. 

Si decideixes fraccionar el pagament, hauràs de presentar necessàriament el document original de l’ordre de domiciliació d’endeutament directe (SEPA) que trobaràs aquí

Aquesta modalitat de pagament no serà possible per als alumnes que no disposin de compte corrent espanyolni per als alumnes del Master in Global Entrepreneurial Management.

Una vegada realitzada la matrícula, qualsevol modificació sobre la mateixa que generi una quota de més import, haurà de fer-se efectiva en un únic pagament, no podent ser fraccionat.

Consultar més informació de beques i ajuts.

Idioma Requerit

Per realitzar qualsevol dels Màsters IQS, es requereix acreditar un nivell d’anglès B2, excepte el Master in Global Entrepreneurial Management, el qual requereix un TOEFL 80 (Internet Based Score) o l’equivalent en IELTS o TOEIC.

Hauràs de facilitar un document acreditatiu al moment de la preinscripció.

Quan no disposis de cap títol oficial, podràs realitzar el test propi de nivell IQS, que tindrà lloc en la mateixa institució els dies 28 de juny i el 6 de setembre a les 09:00 h. Per poder fer l’examen, hauràs d’informar a Secretaria General de IQS el dia que esculls per fer aquest test.

En el cas que siguis alumne IQS, estàs exempt de presentar aquest certificat.

 

Contacte de Màsters

Per a informació addicional sobre qualsevol dels programes de màster:
Admissions IQS
Correu: admissions@iqs.edu
Telèfon: 932 672 020

Per a qüestions relatives al procés d’admissió i matrícula:
Secretaria General IQS
Correu: secretaria@iqs.edu
Telèfon: 932 672 001