Més Informació Sol·licitar Admissió
  • 4. Matrícula

Com realitzar la matrícula?

El coordinador contactarà amb tu i t'indicarà les assignatures que hauràs de cursar.

  • Rebràs un correu electrònic amb les credencials i les instruccions perquè puguis procedir a la matrícula (entre juny i setembre).
  • Amb les credencials hauràs d'iniciar la sessió en l'aplicació de gestió acadèmica SIGMA i formalitzar la matrícula indicant la forma de pagament.

Hauràs de presentar la següent documentació original a Secretaria General ja que, fins ara, només l’hauràs presentat en format electrònic. Has d’aportar:

  • Fotocòpia compulsada del títol d’accés o del resguard del pagament dels drets d’expedició del títol
  • Expedient acadèmic oficial original.
  • La carta de la teva universitat d’origen en la qual es confirmil’oficialitat dels teus estudis.
  • Si decideixes fer el pagament domiciliat, has de presentar l’original de l’ordre de domiciliació i deute directe SEPA emplenat i signat pel titular del compte bancari. Aquesta opció no està disponible per a alumnes que no disposin de compte corrent espanyol o alumnes del Master in Global Entrepreneurial Management (MGEM).
  • Certificat de nivell d’anglès.

Idioma requerit

Per a poder matricular-se en els màsters IQS serà necessari acreditar el nivell B2 d’anglès o equivalent. Si no disposes de cap títol oficial, podràs realitzar el test de nivell d’IQS que no suposa cap cost addicional i acreditarà el nivell perquè puguis realitzar el màster. No obstant això, en el cas del Màster in Global Entrepreneurial Management (MGEM) és indispensable presentar l’acreditació oficial ja sigui la certificació TOEFL 80 o equivalent. Si ets alumne IQS, estàs exempt de presentar el certificat (excepte si desitges cursar el MGEM).