Més Informació Sol·licitar Admissió

La reserva de plaça és obligatòria i garanteix la plaça en els estudis escollits. 

En cas de ser admès, hauràs de realitzar, des de la plataforma de preinscripció, el pagament de la reserva de plaça (3.000$ pel Master in Global Entrepreneurial Management i 1.000€ per a la resta de màsters).

La reserva de plaça no representa un cost addicional, ja que es descompta de l’import total de la matrícula una vegada efectuïs la matriculació. 

L’import de la reserva de plaça només es retorna en cas que l’estudiant no compleixi amb els requisits d’accés als estudis d’IQS.

 

Següent pas