Més Informació Sol·licitar Admissió
  • 3. Prematrícula

El pagament de la prematrícula és obligatori i representa el pas previ a la matriculació. 

En cas de ser admès, hauràs de realitzar, des de la plataforma de preinscripció, el pagament de la reserva de plaça (3.000€ pel Master in Global Entrepreneurial Management i 1.000€ per a la resta de màsters).

La prematrícula no representa un cost addicional, ja que es descompta de l’import total de la matrícula una vegada efectuïs la matriculació. 

Aquest import únicament es retorna en cas que l’estudiant no compleixi els requisits d’accés als estudis de IQS, sense perjudici del dret de desistiment, en els termes establerts legalment*.

 

Següent pas

 

 

DRET DE DESISTIMENT en les etapes del Procés d'Admissió i Matrícula: En relació amb tots els anteriors tràmits i els pagaments vinculats a aquests, els interessats podran exercir el dret legal de desistiment previst en la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. A aquest efecte, es disposa del termini dels catorze dies naturals següents a la data d'abonament del tràmit corresponent, sense necessitat de justificar la decisió i sense penalització ni despesa de cap classe, i comportarà la devolució íntegra dels diners abonats pel concepte de què es tracti. L'exercici del dret de desistiment no estarà subjecte al lliurament d'un imprès específic, no obstant això, podrà utilitzar-se el formulari que pot demanar en Secretaria General de IQS. Serà suficient per a exercir aquest dret, l'enviament per l'interessat de l'escrit dirigit a Secretaria General de IQS (correu electrònic dirigit a secretaria.matricula@iqs.edu), en el qual consti expressament les dades personals, les dades que permetin identificar el tràmit respecte del qual s'exerceix el dret de desistiment i la decisió d'exercir-lo. L'exercici d'aquest dret de desistiment dins del termini establert comportarà la devolució per part de IQS, dins del termini de catorze dies naturals des de la data en què hagi comunicat el desistiment, pel mateix mitjà de pagament utilitzat per l'estudiant per a efectuar el pagament corresponent o per transferència, dels imports rebuts.