• Gestió d'Empreses Industrials

MÀSTER EN GESTIÓ D'EMPRESES INDUSTRIALS

Titulació Oficial: Màster Universitari en Gestió d'empreses Industrials per la Universitat Ramon Llull.
Requisits: Grau/Llicenciatura en àrees de Ciències i Ciències de la Salut. Enginyeries, Enginyeries Tècniques o Arquitectura.
Crèdits: 90 crèdits ECTS (30 crèdits són de treball final de màster).
Durada: 1 curs acadèmic.
Idioma d'ensenyament: Castellà amb possibilitat de conferències i sessions impartides en anglès.
Dedicació pràctica: Pràctiques en empresa obligatòries: 7,5 crèdits.
Calendari acadèmic: D'octubre a juny.
Horari: De dilluns a divendres de 18.00 h a 21.30 h.