• GEVAB

El grup centra la seva dedicació en integrar coneixements de medicina, biologia, química, física, matemàtiques i computació per a donar solucions integrals a problemes mèdics actuals. La col·laboració interdisciplinar dels diferents individus del grup porta a respondre preguntes de ciència bàsica dins de l’àmbit de la biologia cel·lular, aplicada especialment a l'entorn vascular. Aquests coneixements es poden traduir ràpidament en solucions que la indústria de la biotecnologia mèdica (farmacèutica i de dispositius mèdics) pot incorporar a la pràctica clínica. El grup estudia i combat malalties vasculars com l'aterosclerosi o els aneurismes, però a la vegada dedica esforços molt rellevants a entendre la interacció entre els vasos i els òrgans que aquests alimenten, com en el cas de la barrera hematoencefàlica.

Els principals objectius estratègics del grup durant els propers 3 anys són:

  1. Establir un diàleg continu entre els membres del grup perquè les necessitats clíniques i les dades clíniques crítiques no satisfetes puguin guiar l'esclariment dels mecanismes fonamentals de les malalties vasculars. I viceversa, que els descobriments de mecanismes moleculars i cel·lulars de la malaltia poden servir per canviar la pràctica mèdica. Com a conseqüència, les publicacions del grup, les contribucions a conferències internacionals i les sol·licituds de patents augmentaran de manera sinèrgica.
  2. Establir una rotació estructurada entre els laboratoris del grup perquè els estudiants mèdics i d'enginyeria puguin exposar-se als projectes realitzats dins del grup des de diferents àmbits i aprendre del dia zero el llenguatge interdisciplinari necessari per treballar en problemes mèdics complexos i les seves solucions.
  3. Ampliar existents i generar noves col·laboracions de la indústria acadèmica que assegurin la traducció de resultats en entitats comercials que milloren l'atenció al pacient.
  4. Consolidar i ampliar la nostra xarxa de socis internacionals, mitjançant l'intercanvi d'investigadors, tecnologies i coneixements per assegurar que el coneixement desenvolupat a Barcelona sigui aplicable i implantable en qualsevol altre lloc.

 

Dr. Jordi Martorell - Coordinador de Grup

 

Dr. Vicenç Riambau

Dr. Esaú Martínez

 

Professorat

Dra. Mercedes Balcells Camps
Dr. Jordi Martorell López
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dr. José Javier Molins Vara
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Sr. Ramon Pons Cots