• El Grau en Turisme d'HTSI aconsegueix més de 90% d'inserció laboral

Dimecres, 17 Febrer, 2021
IQS School of Management

El 93% dels graduats en Gestió Turística i Hotelera al juliol de 2016 estan treballant a l’actualitat, segons l’enquesta “La inserció laboral dels graduats i graduades 2020”, que elabora l’AQU, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

L’enquesta destaca també que la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi (URL) puntua la nota més alta, un 71,4, respecte a la resta d’universitats, quant a l’Índex IQO, Índex Qualitat d’Ocupació, que marca l’adequació del treball amb els estudis realitzats.

El IQO es construeix a partir de quatre indicadors: contracte, satisfacció amb el treball, retribució i adequació. Com més elevat és l’índex, major qualitat ocupacional, per la qual cosa el Grau en Turisme destaca com el grau amb millor índex d’adequació dels graus en turisme a Catalunya.

Gairebé el 83% dels Alumni de la Promoció 2016 va trobar el seu primer treball en menys de 3 mesos després de graduar-se. Quant a condicions laborals, el 92,9% es troba a jornada completa i un 73,1% amb un sou major de 2.000€/mes. En aquest sentit, HTSI torna a puntuar com la universitat de Turisme amb un salari mig mensual brut més alt.

Respecte a la qualitat de la inserció i satisfacció amb el treball, HTSI continua obtenint molt bones qualificacions: un 8,3 (puntua sobre 10) en satisfacció amb el contingut del treball i un 7,8 de satisfacció general amb el treball actual.

El Grau en Turisme fomenta l'ocupabilitat dels seus estudiants

Un dels principals objectius del Grau és fomentar l’ocupabilitat dels estudiants en l’àmbit del turisme i la direcció hotelera, i acompanyar-los a l’hora d’iniciar la construcció del seu futur professional des del primer dia. Per a això, els universitaris realitzen pràctiques professionals en empreses tant obligatòries com opcionals durant tot el programa, de manera que fomenten la seva ocupabilitat i treballen la seva carrera professional des del principi. El grau, centrat en l’àmbit del turisme i la direcció hotelera, s’imparteix a Barcelona, però els estudiants poden realitzar les seves pràctiques en hotels, empreses de direcció d’esdeveniments i de gestió turística en l’àmbit internacional.

El departament de Relacions Corporatives està en contacte permanent tant amb les empreses com amb els estudiants pel que coneix de primera mà la demanda professional del sector i les competències dels joves estudiants. HTSI treballa dia a dia per a articular, al costat de l’estudiant, un itinerari professional que l’ajudi a aconseguir la millor inserció laboral futura.

Descobreix la satisfacció dels Alumni amb els seus estudis.