Graus ADE

GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES (bilingüe)

L’estudiant desenvolupa els coneixements, actituds i habilitats necessàries per convertir-se en un empresari,  directiu i gestor competent i honest. El grau aporta els coneixements propis de les diferents àrees del món de l’empresa –economia, finances i comptabilitat, màrqueting, recursos humans, operacions i management–, així com un primer contacte amb el món laboral gràcies a la realització de pràctiques obligatòries en una empresa.

La voluntat de formar professionals de projecció internacional es manifesta amb la incorporació d’assignatures
en anglès en el Pla d’Estudis i la possibilitat de realitzar els estudis de grau en aquesta llengua. A més, el programa promou la formació d’estudiants en universitats estrangeres de prestigi durant un quadrimestre; una experiència que permet a l’alumne consolidar el seu nivell d’anglès, conèixer altres cultures i avançar en el seu procés de maduresa personal.

Més informació

UNDERGRADUATE PROGRAM IN BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT (impartit en anglès)

El Grau Oficial en Administració i Direcció d'Empreses ofereix una modalitat totalment en anglès (Business Administration and Management) per a aquells alumnes que vulguin cursar la seva formació íntegrament en aquest idioma i que responguin a un domini del mateix.

Aquest grau permet a l'estudiant comprendre i adquirir els coneixements propis de diferents àrees del món de l'empresa : economia, finances, comptabilitat, màrqueting, recursos humans, operacions i management, a més d'altres coneixements i habilitats de caràcter més general.

El Undergraduate Program in Business Administration and Management requereix d'una acreditació del nivell d'anglès C1, Advanced, TOEFL 80 o similar per accedir-hi.Més Informació