Més Informació Sol·licitar Admissió

Objectius del Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Desenvoluparàs els coneixements i habilitats per liderar i crear les empreses del futur a través de la innovació i el pensament estratègic.

Fomentem la projecció internacional dels estudis amb study tours, un grup de docència íntegrament en anglès i els intercanvis amb universitats estrangeres per a convertir-te en un professional polivalent capaç de desenvolupar la teva carrera en un entorn global i fortament competitiu.

Comprendre els factors i mecanismes determinants en el comportament d'una economia individual en un context global.

Interpretar i entendre les polítiques econòmiques en el marc domèstic i en el mundial.

Conèixer els conceptes de l'empresa i el paper que aquesta juga en l'economia de mercat i el seu comportament organitzacional.

Analitzar les relacions econòmiques existents en l'entorn econòmic global, els factors que en aquestes relacions intervenen i els llocs en els quals aquestes relacions succeeixen.

Obtenir una visió global i integrada de totes les funcions que es desenvolupen en cadascun dels departaments de l'empresa (finances, màrqueting, etc.), amb les seves corresponents eines i procediments més habituals.

Conèixer i comprendre els fonaments del comportament de les persones en les organitzacions, així com identificar els objectius prioritaris d'aquesta matèria en l'entorn laboral.

Conèixer l'àmbit del dret civil, mercantil, fiscal i laboral. Dominar el funcionament i els conceptes relacionats amb les societats mercantils, així com prevenir els riscos des del punt de vista legal. Familiaritzar-se amb la legislació fiscal i laboral que afecta a l'empresa.

Sintetitzar i analitzar una situació econòmica amb totes les seves implicacions, fragmentant els detalls i destacant les idees fonamentals.

Analitzar les realitats econòmiques des d'una perspectiva oberta i global.

Liderar, col·laborar, cooperar i treballar en equip.

Analitzar la situació financera de l'empresa i decidir conseqüentment les polítiques i estratègies que millor s'adeqüin.

Descarregar Programa

Mas Información

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.