Més Informació Sol·licitar Admissió

Objectius del Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Desenvoluparàs els coneixements i habilitats per liderar i crear les empreses del futur a través de la innovació i el pensament estratègic.

Fomentem la projecció internacional dels estudis amb study tours, un grup de docència íntegrament en anglès i els intercanvis amb universitats estrangeres per a convertir-te en un professional polivalent capaç de desenvolupar la teva carrera en un entorn global i fortament competitiu.

Comprendre els factors i mecanismes determinants en el comportament d'una economia individual en un context global.

Interpretar i entendre les polítiques econòmiques en el marc domèstic i en el mundial.

Conèixer els conceptes de l'empresa i el paper que aquesta juga en l'economia de mercat i el seu comportament organitzacional.

Analitzar les relacions econòmiques existents en l'entorn econòmic global, els factors que en aquestes relacions intervenen i els llocs en els quals aquestes relacions succeeixen.

Obtenir una visió global i integrada de totes les funcions que es desenvolupen en cadascun dels departaments de l'empresa (finances, màrqueting, etc.), amb les seves corresponents eines i procediments més habituals.

Conèixer i comprendre els fonaments del comportament de les persones en les organitzacions, així com identificar els objectius prioritaris d'aquesta matèria en l'entorn laboral.

Conèixer l'àmbit del dret civil, mercantil, fiscal i laboral. Dominar el funcionament i els conceptes relacionats amb les societats mercantils, així com prevenir els riscos des del punt de vista legal. Familiaritzar-se amb la legislació fiscal i laboral que afecta a l'empresa.

Sintetitzar i analitzar una situació econòmica amb totes les seves implicacions, fragmentant els detalls i destacant les idees fonamentals.

Analitzar les realitats econòmiques des d'una perspectiva oberta i global.

Liderar, col·laborar, cooperar i treballar en equip.

Analitzar la situació financera de l'empresa i decidir conseqüentment les polítiques i estratègies que millor s'adeqüin.

Descarregar Programa

Mas Información