Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Pla d'Estudis

El Grau en Administració i Direcció d'Empreses té una durada de 4 anys (8 semestres) i consta de 240 crèdits ECTS.
El Pla d'Estudis està dissenyat perquè un estudiant a temps complet cursi 60 ECTS durant un curs acadèmic.


OB = Obligatori
FB1 = Formació Bàsica de la rama
FB2 = Formació Bàsica d'altres rames
 

Primer Curs


AssignaturaTipusECTS 
Comptabilitat GeneralOB9,0
MatemàtiquesFB29,0
MicroeconomiaFB19,0
MacroeconomiaOB9,0
MarketingFB16,0
Pensament Social CristiàOB3,0
Informàtica i SistemesFB26,0 
Comunicació Oral i EscritaOB4,5
Economia d'EmpresaOB4,5

 

SegoN Curs

AssignaturaTipusECTS 
EstadísticaFB16,0
Estructura EconòmicaFB19,0
Direcció de Recursos HumansOB6,0
Comportament OrganitzacionalOB6,0
Dret d'EmpresaFB16,0
Comptabilitat de CostosOB6,0 
Gestió d'OperacionsOB6,0
Matemàtiques FinanceresOB4,5
Dret FiscalOB4,5 
AnglèsFB26,0

 

Tercer Curs

AssignaturaTipusECTS 
Econometria i PrevisióOB6,0
Comptabilitat Financera i AnalíticaOB9,0
Direcció ComercialOB4,5
Màrqueting EstratègicOB4,5
Ètica i Responsabilitat Social CorporativaOB4,5
Dret LaboralOB4,5
Comerç InternacionalOB4,5
Control de GestióOB4,5
Innovation and Technology ManagementOB4,5
Pràctica en EmpresaOB4,5
Assignatures OptativesOB9,0 
Assignatures Optatives 
Sistemes d'Informació en la Gestió de l'Empresa 6,0
Investigació de Mercats 3,0

 

QUART Curs

AssignaturaTipusECTS 
Direcció FinanceraOB9,0
Direcció EstratègicaOB9,0
Treball Final de GrauOB12,0
Assignatures OptativesOB30,0 
Assignatures Optatives 
Publicitat i Mitjans 6,0
Applied Corporate Finance 6,0
Entrepreneurship 6,0
Data Science for Business 6, 0
Financial Markets 6,0
International Marketing 6,0
Logistics Management 6,0
Comptabilitat Financera Avançada 6.0
Combinacions de Negocis i Consolidació d'Estats Financers 6,0
Introdution to SAP  3,0
Negotiation Skills 3,0
Selling to Corporations 6,0
Entrepreneurial Financing and Valuation  3,0

Les assignatures en cursiva s'imparteixen en anglès

ECTS: European Credit Transfer System

Treball Final de Grau

El Treball Final de Grau consisteix en un pla d'empresa que permet plasmar en el teu treball final de carrera el que has après durant tot el teu període formatiu. Treballaràs en la viabilitat d'un projecte creatiu i innovador que hauràs de desenvolupar i per a això comptaràs amb la col·laboració de tutors, professionals de reconegut prestigi que et transmetran les seves experiències professionals per guiar-te en el desenvolupament d'un millor pla d'empresa.

Aquest exercici els obliga a treballar en equip , desenvolupar la seva capacitat d'anàlisi i síntesi, posar a prova les seves habilitats de comunicació oral i escrita, així com de gestió de la informació i ús de les TIC, a més els obliga a prendre decisions i a escollir alternatives en situacions que poden produir-se dins de les seves " futures " empreses.