Més Informació Sol·licitar Admissió

Al Pla d’Estudis del Grau en Administració i Direcció d’Empreses tots els estudiants realitzen pràctiques en empreses del sector per un equivalent a 18 crèdits. Les pràctiques d’empresa són obligatòries i es realitzen al quart curs. Els alumnes també tenen la possibilitat de realitzar pràctiques a temps complet durant el segon semestre del quart curs. 

IQS disposa d’un servei especialitzat en la recerca i assessorament per a la realització de les pràctiques. Aquestes pràctiques són especialment interessants perquè:

Són un primer contacte amb el món laboral

Orienten a l’estudiant en funció dels seus interessos professionals

Ofereixen l’oportunitat real d’aplicar els coneixements teòrics i les competències adquirides

Donen la possibilitat d’accedir a un lloc de treball

Donen un caràcter diferencial al currículum vitae

Fòrum de Pràctiques IQS

Les empreses participants tenen com a objectiu presentar les seves oportunitats de pràctiques i detectar talent per a incorporar als seus equips.

Descarregar Programa

Mas Información