Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Pràctiques en Empreses

Al Pla d’Estudis del graduat en Administració i Direcció d’Empreses tots els estudiants realitzen pràctiques  remunerades en empreses del sector per un equivalent a 4,5 crèdits. IQS disposa d’un servei especialitzat en la recerca i assessorament per a la realització de les pràctiques.

Les pràctiques d’empresa són obligatòries i es realitzen al tercer curs. Aquestes pràctiques són especialment interessants perquè:

Són un primer contacte amb el món laboral

Orienten a l’estudiant en funció dels seus interessos professionals

Ofereixen l’oportunitat real d’aplicar els coneixements teòrics i les competències adquirides

Donen la possibilitat d’accedir a un lloc de treball

Donen un caràcter diferencial al currículum vitae