Més Informació Sol·licitar Admissió

Al Pla d’Estudis del Grau en Administració i Direcció d’Empreses tots els estudiants realitzen pràctiques en empreses del sector per un equivalent a 18 crèdits. Les pràctiques d’empresa són obligatòries i es realitzen al quart curs. Els alumnes també tenen la possibilitat de realitzar pràctiques a temps complet durant el segon semestre del quart curs. 

IQS disposa d’un servei especialitzat en la recerca i assessorament per a la realització de les pràctiques. Aquestes pràctiques són especialment interessants perquè:

Són un primer contacte amb el món laboral

Orienten a l’estudiant en funció dels seus interessos professionals

Ofereixen l’oportunitat real d’aplicar els coneixements teòrics i les competències adquirides

Donen la possibilitat d’accedir a un lloc de treball

Donen un caràcter diferencial al currículum vitae

Descarregar Programa

Mas Información

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.