Més Informació Sol·licitar Admissió

Qualitat i Acreditacions

IQS està fortament compromès amb la qualitat i té establerts diferents processos per garantir la millora continuada a través de la Comissió de Qualitat de la IQS School of Management.

IQS és una institució acreditada per l’AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business, USA), la primera organització internacional d’acreditació per estudis de negocis i comptabilitat. Els estudis de Grau, Màster i Doctorat d'IQS School of Management gaudeixen d'aquesta acreditació i reconeixement internacional.

Acreditació per l'AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business, EUA) de tots els estudis d'IQS School of Management.

IQS School of Management sol·licità formalment l’adhesió al programa AUDIT el 18 de juliol de 2011, en la modalitat d’ampliació. Per fer-ho, adoptà el disseny del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) d’IQS School of Engineering, que havia estat presentat a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) per a la seva avaluació en la convocatòria AUDIT 2009 i valorat positivament el 22 d’abril de 2010.

El 13 de desembre de 2012, es rebé la valoració positiva d’AQU per al disseny del SGIQ d’IQS School of Management.

La Universitat Ramon Llull (URL) i els seus centres, tenen ja una llarga trajectòria en l’elaboració de polítiques, estratègies i accions enfocades a la garantia de la qualitat de les seves titulacions, activitat docent i d’investigació i gestió.


Descarregar Programa

Mas Información