Més Informació Sol·licitar Admissió

Qualitat i Acreditacions

IQS està fortament compromès amb la qualitat i té establerts diferents processos per garantir la millora continuada a través de la Comissió de Qualitat de la IQS School of Management.

IQS és una institució acreditada per l’AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business, USA), la primera organització internacional d’acreditació per estudis de negocis i comptabilitat. Els estudis de Grau, Màster i Doctorat d'IQS School of Management gaudeixen d'aquesta acreditació i reconeixement internacional.

Acreditació per l'AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business, EUA) de tots els estudis d'IQS School of Management.

IQS School of Management sol·licità formalment l’adhesió al programa AUDIT el 18 de juliol de 2011, en la modalitat d’ampliació. Per fer-ho, adoptà el disseny del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) d’IQS School of Engineering, que havia estat presentat a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) per a la seva avaluació en la convocatòria AUDIT 2009 i valorat positivament el 22 d’abril de 2010.

El 13 de desembre de 2012, es rebé la valoració positiva d’AQU per al disseny del SGIQ d’IQS School of Management.

La Universitat Ramon Llull (URL) i els seus centres, tenen ja una llarga trajectòria en l’elaboració de polítiques, estratègies i accions enfocades a la garantia de la qualitat de les seves titulacions, activitat docent i d’investigació i gestió.


Descarregar Programa

Mas Información

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.