Més Informació Sol·licitar Admissió

Com a graduat/da en Administració i Direcció d'Empreses, podràs desenvolupar la teva activitat en:

Departaments de l'empresa: financer, comercial, control de gestió, màrqueting, trade-màrqueting, investigació de mercats, informàtica, comerç internacional, compres, supply chain, qualitat, R+D+i, recursos humans, etc.

Direcció d'àrees funcionals: producció, màrqueting i comercial, recursos humans i finances.

Sector serveis: auditoria, consultoria i assessoria, avaluació de projectes, mercat de valors, entitats financeres, banca, empreses de selecció de personal, assegurances, màrqueting, publicitat, instituts de recerca, distribució, turisme, sanitari, etc.

Sector industrial: alimentació i begudes, químic, siderúrgia, farmacèutic, automoció, paperer, ciment, editorial, cosmètica, tèxtil, etc.

Sector infraestructures: tecnologia, transport, telefonia, energia, logística, construcció, etc.

Àrea de recerca, per mitjà dels estudis de màster i doctorat que oferta IQS.

Administració pública europea, estatal i autonòmica.

Docència.

Per àrea funcional

Marketing

Comercial

Ventes

Finances

Recursos Humans

Producció

Investigació de mercats

Calitat

R+D+I

Per perfil professional

Emprenedor

Director General

Director d'àrea funcional

Administrador

Auditor

Consultor

Descarregar Programa

Mas Información

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.