Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Sortides Professionals

Com a graduat/da en Administració i Direcció d'Empreses, podràs desenvolupar la teva activitat en:

Departaments de l'empresa: financer, comercial, control de gestió, màrqueting, trade-màrqueting, investigació de mercats, informàtica, comerç internacional, compres, supply chain, qualitat, R+D+i, recursos humans, etc.

Direcció d'àrees funcionals: producció, màrqueting i comercial, recursos humans i finances.

Sector serveis: auditoria, consultoria i assessoria, avaluació de projectes, mercat de valors, entitats financeres, banca, empreses de selecció de personal, assegurances, màrqueting, publicitat, instituts de recerca, distribució, turisme, sanitari, etc.

Sector industrial: alimentació i begudes, químic, siderúrgia, farmacèutic, automoció, paperer, ciment, editorial, cosmètica, tèxtil, etc.

Sector infraestructures: tecnologia, transport, telefonia, energia, logística, construcció, etc.

Àrea de recerca, per mitjà dels estudis de màster i doctorat que oferta IQS.

Administració pública europea, estatal i autonòmica.

Docència.

Per àrea funcional

Marketing

Comercial

Ventes

Finances

Recursos Humans

Producció

Investigació de mercats

Calitat

R+D+I

Per perfil professional

Emprenedor

Director General

Director d'àrea funcional

Administrador

Auditor

Consultor