Més Informació Sol·licitar Admissió

En el pla d'estudis del Grau en Biotecnologia està previst que tots els estudiants realitzin pràctiques remunerades en empreses lider del sector equivalents a 6 ECTS.

Les pràctiques d’empresa (Pràcticum) son obligatòries i es realitzen al quart curs. Aquestes pràctiques són especialment interessants perquè:

Són un primer contacte amb el món laboral.

Orienten a l’estudiant en funció dels seus interessos professionals

Ofereixen l’oportunitat real d’aplicar els coneixements teòrics i les competències adquirides

Són la possibilitat d’accedir a un lloc de treball.

Donen un caràcter diferencial al currículum vitae

Descarregar Programa

Mas Información