Més Informació Sol·licitar Admissió

L'expansió i consolidació de les activitats professionals en biotecnologia i biomedicina a Catalunya, Espanya i Europa indiquen una creixent demanda de professionals formats en biociències i biotecnologia, expressament preparats per a les empreses més dinàmiques en aquests camps d'activitat.

Les activitats a desenvolupar com a graduat en biotecnologia inclouen:

Integrar-se en empreses biotecnològiques en un ampli ventall de sectors: Biotecnologia Industrial / Agroindústria / Medi ambient / Energia / Indústria alimentària / Indústria farmacèutica / Diagnòstic / Biomedicina.

Integrar-se en equips de R+D+i per a l'aplicació d'eines biotecnològiques per al desenvolupament i aplicació de productes i serveis que utilitzin organismes o els seus components biològics. 

Desenvolupar la seva activitat professional en l'administració pública i en el camp de la docència.

Continuar amb estudis de postgrau: màsters i doctorat.

Descarregar Programa

Mas Información