Més Informació Sol·licitar Admissió
#tomorrowscreators

A IQS ens motiven a treballar en equip i a desenvolupar les soft skills i la visió estratègica dels projectes d’enginyeria.

Blanca Peret
Alumna en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Informació clau

4 cursos acadèmics
240 crèdits ECTS

Optatives recomanades de secundària: Matemàtiques, Física, Química, Dibuix Tècnic, Ampliació de Matemàtiques, Tecnologia Industrial, Mecànica i ElectrotècniaPrimer curs en castellà. Resta de cursos trilingüe: castellà, català i anglès en funció de les competències lingüístiques de l'alumnat i del professorat

De dilluns a divendres
08:00 h-14:30 h

Per què estudiar Enginyeria Industrials a IQS?

El Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials d'IQS us permetrà adquirir un gran ventall de competències en el camp de l'enginyeria gràcies a les nostres metodologies d'ensenyament amb una base pràctica important. El conjunt de les nostres instal·lacions, els docents i la metodologia d'estudi i treball fan del Grau en Tecnologies Industrials d'IQS sigui un dels més competents a nivell nacional i internacional per formar professionals als sectors industrials amb gran perspectiva en la inserció laboral del alumne.

Per tant, si el teu propòsit és ser enginyer/a industrial, cal enfocar els teus estudis en tecnologies industrials.

Fins a 2 hores diàries de pràctiques en laboratori i simulacions des de primer curs

Llicències d'ús d'aplicacions informàtiques: Solidworks, Catia, Esi, Solidcam, Cype, Ansys i CDF, Rolandaxon, Insight, Pscad, Pspice, MATLAB, Simulink i Control System Toolbox

Pràctiques obligatòries remunerades en empreses del sector

Laboratoris IQS

8.300m2

Experiències IQS

La Laia va passar un semestre d'intercanvi internacional a San Diego, Califòrnia, i tres mesos realitzant el TFG en una empresa a San Louis, França.

Coneix l'experiància de la Laia

Al grau de enginyería industrial aprendràs sobre...

Comunicar-te eficaçment, tant de forma oral com escrita, per transmetre coneixements, habilitats i destreses al camp de l'enginyeria industrial.

Organitzar i planificar a l'àmbit de l'empresa i altres institucions i organitzacions.

Valorar aquellos impactos negativos que puedan derivarse de una aplicación deficiente de la ingeniería industrial, de modo que esta disciplina participe con más peso en un desarrollo social y económico basado en una razonada e inteligente sostenibilidad.

Analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.

Descarregar Programa

Mas Información

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.