Més Informació Sol·licitar Admissió
#tomorrowscreators

A les aules d'enginyeria tenim accés a les aplicacions informàtiques més innovadores que s'utilitzen en el sector. D'aquesta manera, la nostra formació s'adapta a les necessitats de la indústria i les empreses tecnològiques.

Anna Beteta
Graduada en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Informació clau

4 cursos acadèmics
240 crèdits ECTS

Optatives recomanades de secundària: Matemàtiques, Física, Química, Dibuix Tècnic, Ampliació de Matemàtiques, Tecnologia Industrial, Mecànica i ElectrotècniaPrimer curs en castellà. Resta de cursos trilingüe: castellà, català i anglès en funció de les competències lingüístiques de l'alumnat i del professorat

De dilluns a divendres
08:00 h-14:30 h

Per què estudiar Enginyeria en Tecnologies Industrials a IQS?

Fins a 2 hores diàries de pràctiques en laboratori i simulacions des de primer curs

Llicències d'ús d'aplicacions informàtiques: Solidworks, Catia, Esi, Solidcam, Cype, Ansys i CDF, Rolandaxon, Insight, Pscad, Pspice, MATLAB, Simulink i Control System Toolbox

Pràctiques obligatòries remunerades en empreses del sector

Laboratoris IQS

8.300m2

Sol·licita Més Informació

1530 - graus

Mas Información

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.