Més Informació Sol·licitar Admissió

Objectius del Grau en Enginyeria i Tecnologies Industrials

A IQS aconseguiràs una formació multidisciplinària en tecnologies industrials, amb els coneixements necessaris per a ser el responsable de la innovació de les empreses.

A través de l'ensenyament personalitzat, en grups reduïts, i l'horari continu, et convertiràs en un professional de l'enginyeria amb alta ocupabilitat en sectors com a automoció, aeronàutica, robòtica, disseny, etc.

Informació oficial

Competències a adquirir

El títol de Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials inclou els requisits d'accés al màster en Enginyeria Industrial vinculat a la professió d'Enginyer Industrialdescrits en l'apartat 4.2.2 de l'ordre Ministerial CIN/311/2009, de 9 de febrer referent a les directrius del màster (ordre Ministerial CIN/351/2009). Forma professionals polivalents, preparats per desenvolupar múltiples tasques de la indústria.

Gràcies al Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, adquiriràs les següents competències:

Comprendre i aplicar els coneixements científics (matemàtics, físics i químics) i els coneixements tècnics (informàtica, expressió gràfica, mecànica, electricitat i materials) bàsics necessaris per a la pràctica de l'enginyeria industrial.

Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític.

Desenvolupar, programar i aplicar mètodes analítics i numèrics per a l'elaboració de models matemàtics en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

Realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de treball i altres treballs anàlegs.

Desenvolupar components, sistemes, processos o experiments per aconseguir els requisits establerts.

Implementar projectes de l'àrea de l'enginyeria industrial.

A més seràs capaç de:

Comunicar-te eficaçment, tant de forma oral com escrita, per transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.

Organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i altres institucions i organitzacions.

Valorar aquells impactes negatius que puguin derivar-se d'una aplicació deficient de l'enginyeria industrial, de manera que aquesta disciplina participi amb més pes en un desenvolupament social i econòmic basat en una raonada i intel·ligent sostenibilitat.

Analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.

En definitiva, aconseguiràs coneixements d'enginyeria mecànica, elèctrica, energètica, de sistemes i construccions, de materials, química, de disseny i producció, medi ambient, organització i direcció de projectes i empreses.

Aquests coneixements, juntament amb l'adquisició de competències transversals orientades a formar persones íntegres, amb un compromís ètic amb la societat, et permetran ser capaç, per la teva polivalència, de solucionar i impulsar els reptes tecnològics del teixit industrial, tant en grans empreses com en pimes.

Descarregar Programa

Mas Información