Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Pla d'estudis del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

El Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials té una durada de 4 anys (8 semestres) i consta de 240 crèdits ECTS. El Pla d'Estudis està dissenyat perquè un estudiant a temps complet cursi 60 ECTS durant un curs acadèmic.
 
A continuació podràs veure totes les assignatures del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials:

 

Primer curs

AssignaturaECTSDurada 
Química6,0A
Economia i Empresa6,0S
Estadística6,0S
Matemàtiques I12,0A
Expressió Gràfica9,0A
Informàtica9,0A
Física12,0A

 

Segon curs

AssignaturaECTSDurada 
Teoria de Circuits6,0S
Màquines Elèctriques5,0S 
Mecànica Aplicada4,5S 
Teoria de Màquines4,5S 
Mecànica de Fluids5,0S 
Termodinàmica5,0S 
Fonament de Ciència de Materials4,0S 
Tecnologia del Medi Ambient4,5S 
Dibuix Industrial6,0S 
Matemàtiques II4,5S 
Mecànica de Materials5,0S 
Operacions Bàsiques de l'Enginyeria Química6,0S 

 

Tercer curs

AssignaturaECTSDurada 
Organització Industrial4,0S 
Electrònica5,0S 
Processos de Fabricació4,5S 
Sistemes Elèctrics5,0S 
Motors Tèrmics6.0S 
Ètica Professional5.0S
Teoria d'Estructures6,0S
Construccions Industrials6,0S 
Tecnologia de Materials6,0S
Oral and Written Communication3,0S 
Resistència de Materials5,0S
Matemàtiques III4,5S

 

Quart curs

AssignaturaECTSDurada 
Projectes3,0S 
Termotècnia5.0S
Informàtica i Comunicacions6,0S 
Automàtica6,0S 
Càlcul d'Elements de Màquines6,0S 
Tecnologia de Fabricació de Màquines6,0S 
Practicum6,0S 
Treball de Fi de Grau12,0S
Fonts Alternatives de Generació d'Energia (Optativa)4,0S
Selecció de Materials (Optativa)4,0S 
Enginyeria de Producte Assistida per Ordinador (Optativa)6,0S
Estadística per a la Millora de la Qualitat (Optativa)6,0S
Emprenedoria (optativa)4,0S 
Mecatrònica i Robòtica (Optativa)4,0S
 


ECTS: European Credit Transfer System
*A:anual / S:semestral
*Les matèries inclouen, a la seva programació, les pràctiques de laboratori i taller.
 

Treball Final de Grau

En el Treball final de Grau (TFG) realitzaràs de forma individual un projecte en el qual existeixen elements de recerca o d'aplicació industrial innovadora, representant una aproximació a la pràctica professional. Amb ell desenvoluparàs la capacitat per comprendre coneixements avançats de la teva àrea, d'utilitzar sistemes, components o processos per aconseguir els requisits establerts, d'utilitzar noves tècniques i noves eines de la seva àrea i de dissenyar processos i experiments per aconseguir els requisits establerts.
 
A més, et permetrà progressar en l'habilitat per comunicar-te eficaçment tant de forma oral com escrita, per treballar en equip, per incorporar aspectes contemporanis relacionats amb l'exercici de la teva professió i per reconèixer la necessitat de formació permanent.
 
El TFG ho realitzaràs sota l'adreça d'un professor del grau, incorporant-te a un equip de recerca del professor-director. Amb les mateixes garanties acadèmiques, i sempre sota la tutoria d'un professor del grau, el TFG podràs realitzar-ho en altres institucions, com en universitats nacionals o estrangeres, centres de recerca públics o privats, o indústries o empreses dels sectors industrials. El  TFG culminarà amb la redacció d'una memòria i la seva presentació i defensa davant un tribunal.