Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Pràctiques en Empreses

En el pla d'estudis del graduat/da en Enginyeria en Tecnologies Industrials tots els estudiants realitzen pràctiques remunerades en indústries i empreses (assignatura Pràcticum) per l'equivalent a 6 crèdits. IQS disposa d’un servei especialitzat en la recerca i assessorament per a la realització de les pràctiques.

Les pràctiques d'empresa són obligatòries i es realitzen al quart curs (semestre 8). Aquestes pràctiques són especialment interessants perquè:

Són un primer contacte amb el món laboral

Orienten a l’estudiant en funció dels seus interessos professionals

Ofereixen l’oportunitat real d’aplicar els coneixements teòrics i les competències adquirides

Et donen la possibilitat d’accedir a un lloc de treball

Donen un caràcter diferencial al currículum vitae