Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Professorat

El professorat que imparteix la titulació es detalla a cadascuna de les Fitxes d'assignatura del Pla d'Estudis

  
Equip de Coordinació

Coordinador del Grau:
Dr. Giovanni Gómez Gras. Professor. Departament d'Enginyeria Industrial. IQS School of Engineering. Universitat Ramon Llull

Responsable dels programes de Grau d'IQS School of Engineering:
Dr. Jordi Díaz. Degà d'IQS School of Engineering. Universitat Ramon Llull

Professorat

Dr. Manuel David Abad Roldán
Dr. Alberto Balfagón Costa
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dr. Salvador Borrós Gómez
Bioenginyeria
Dr. Jordi Cuadros Margarit
Mètodes Quantitatius
Dr. Jordi Díaz Ferrero
Química Analítica i Aplicada
Dra. María Luisa Espasa Sempere
Enginyeria Industrial
Dr. Roger Estrada Tejedor
Química Orgànica i Farmacèutica
Dr. Oriol Gallemí i Rovira
Enginyeria Industrial
Dr. Andrés-Amador García Granada
Enginyeria Industrial
Dr. Giovanni Gómez Gras
Enginyeria Industrial
Dr. Rafael González Olmos
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dra. Mar Guitert i Catasús
Gestió Empresarial
Sra. Núria Llaverias Baqués
Enginyeria Industrial
Dr. Fèlix Llovell Ferret
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Sr. Ferran López Navarro
Enginyeria Industrial
Dr. Jordi Martorell
Dr. Joaquín Menacho Solà Morales
Enginyeria Industrial
Dr. José Javier Molins Vara
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Sra. Clodagh O'Leary
Dr. Pere Palacín Farré
Enginyeria Industrial
Sra. Reyna Mercedes Peña Aguilar
Enginyeria Industrial
Dr. Marco A. Pérez
Enginyeria Industrial
Dr. Josep Oriol Pou Ibar
Enginyeria Química
Dr. Josep Maria Puigoriol Forcada
Enginyeria Industrial
Dr. Guillermo Reyes Pozo
Enginyeria Industrial
Dr. Alejandro Rolán Blanco
Enginyeria Industrial
Dra. Vanessa Serrano Molinero
Mètodes Quantitatius
Sr. Juan Antonio Tormo Vento
Enginyeria Industrial
Sr. Sauro José Yagüe Yagüe
Enginyeria Industrial