Sortides Professionals

Com a graduat en Enginyeria en Tecnologies Industrials podràs desenvolupar la teva activitat en:
 

 • Empreses de totes les àrees industrials: automòbil, ferrocarril, elèctriques, aeronàutiques, màquina-eina, metal·lúrgia, petroquímica, etc.
 • Oficines d'Enginyeria de Projectes.
 • Departaments tècnics d'empreses industrials i de serveis.
 • Empreses de comercialització i instal·lació de productes industrials.
 • Centres i indústries de desenvolupament tecnològic.
 • Consultoria.
 • Administració pública.

En els àmbits esmentats, podràs:
 

 • Realitzar múltiples activitats relacionades amb el desenvolupament, disseny i construcció de plantes industrials, edificacions aeroportuàries i ferroviàries i instal·lacions per a edificis no industrials.
 • Dirigir i desenvolupar projectes d'instal·lacions, muntatge o explotació d'equips mecànics, instal·lacions elèctriques, electròniques i energètiques.
 • Analitzar i millorar productes i processos industrials.
 • Col·laborar en el desenvolupament de nous productes i processos, en el reciclatge i tractament dels residus industrials, en l'experimentació i aprofitament de matèries primeres, en tasques relacionades amb l'avaluació tècnic-econòmica de recursos.
 • Realitzar funcions en àrees mediambientals, de gestió i control de la qualitat, de seguretat i salut.