Més Informació Sol·licitar Admissió

Sortides professionals de la enginyeria industrial

A IQS ens dediquem a formar professionals i assegurar-nos que tots i cadascun dels nostres estudiants podran entrar al mercat laboral de l'enginyeria en Tecnologies industrial amb diverses sortides professionals, entre elles:

Empreses de totes les àrees industrials: automòbil, ferrocarril, elèctriques, aeronàutiques, màquina-eina, metal·lúrgia, petroquímica, etc.

Oficines d'Enginyeria de Projectes.

Departaments tècnics d'empreses industrials i de serveis.

Empreses de comercialització i instal·lació de productes industrials.

Centres i indústries de desenvolupament tecnològic.

Consultoria.

Administració pública.

Dins dels àmbits de les Tecnologies Industrials podràs:

Realitzar múltiples activitats relacionades amb el desenvolupament, disseny i construcció de plantes industrials, edificacions aeroportuàries i ferroviàries i instal·lacions per a edificis no industrials.

Dirigir i desenvolupar projectes d'instal·lacions, muntatge o explotació d'equips mecànics, instal·lacions elèctriques, electròniques i energètiques.

Analitzar i millorar productes i processos industrials.

Col·laborar en el desenvolupament de nous productes i processos, en el reciclatge i tractament dels residus industrials, en l'experimentació i aprofitament de matèries primeres, en tasques relacionades amb l'avaluació tècnic-econòmica de recursos.

Realitzar funcions en àrees mediambientals, de gestió i control de la qualitat, de seguretat i salut.

Descarregar Programa

Mas Información