Més Informació Sol·licitar Admissió

Sortides professionals de la enginyeria industrial

A IQS ens dediquem a formar professionals i assegurar-nos que tots i cadascun dels nostres estudiants podran entrar al mercat laboral de l'enginyeria en Tecnologies industrial amb diverses sortides professionals, entre elles:

Empreses de totes les àrees industrials: automòbil, ferrocarril, elèctriques, aeronàutiques, màquina-eina, metal·lúrgia, petroquímica, etc.

Oficines d'Enginyeria de Projectes.

Departaments tècnics d'empreses industrials i de serveis.

Empreses de comercialització i instal·lació de productes industrials.

Centres i indústries de desenvolupament tecnològic.

Consultoria.

Administració pública.

Dins dels àmbits de les Tecnologies Industrials podràs:

Realitzar múltiples activitats relacionades amb el desenvolupament, disseny i construcció de plantes industrials, edificacions aeroportuàries i ferroviàries i instal·lacions per a edificis no industrials.

Dirigir i desenvolupar projectes d'instal·lacions, muntatge o explotació d'equips mecànics, instal·lacions elèctriques, electròniques i energètiques.

Analitzar i millorar productes i processos industrials.

Col·laborar en el desenvolupament de nous productes i processos, en el reciclatge i tractament dels residus industrials, en l'experimentació i aprofitament de matèries primeres, en tasques relacionades amb l'avaluació tècnic-econòmica de recursos.

Realitzar funcions en àrees mediambientals, de gestió i control de la qualitat, de seguretat i salut.

Descarregar Programa

Mas Información

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.