Grau en Enginyeria Química

GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA

Titulació Oficial: Graduat/da en Enginyeria Química per la Universitat Ramon Llull
Crèdits: 240 crèdits ECTS.
Durada i càrrega lectiva: 4 cursos acadèmics (8 semestres)

Idioma d'ensenyament: Primer curs en castellà. La resta de cursos trilingüe: castellà, català i anglès en funció de les competències lingüístiques de l'alumnat i del professorat.

Dedicació pràctica: Laboratori o Planta Pilot: 3 hores diàries (50% de la jornada).

Pràctiques Professionals: Tots els estudiants realitzen pràctiques en empreses durant els estudis.
Programa d'Intercanvi: Els estudiants poden realitzar intercanvis internacionals amb altres universitats.
Calendari acadèmic: El curs s'inicia al setembre i finalitza el període lectiu al juny.
Horari: De dilluns a divendres de 8.00 h a 14.30 h  

 

Coneix el Grau en Química i Enginyeria Química a IQS

 

 Vols conèixer a alumnes i alumni IQS?

 Connecta amb IQS a Facebook
 
 Coneix als alumni IQS i contacta amb ells a Linkedin

 

Sol·licita Més Informació

1530 - graus

Mas Información

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.

Altres enllaços d'interès