Més Informació Sol·licitar Admissió
alumno iqs
#tomorrowscreators

L’enfocament pràctic de les assignatures, que inclou un gran nombre d’hores en els laboratoris d’IQS, ens permet estar molt preparats i tenir coneixements que ens permetran un acompliment més eficaç en el nostre futur professional.

Antonio Marqués
Estudiant del Grau en Enginyeria Química

Informació clau

4 cursos acadèmics
240 crèdits ECTS

Optatives recomanades de secundària
Química, Física i MatemàtiquesPrimer curs en castellà. La resta de cursos trilingüe: castellà, català i anglès en funció de les competències lingüístiques de l'alumnat i del professorat

De dilluns a divendres
8.00h a 14.30h

Per què estudiar Enginyeria Química a IQS?

Més de 1.000 hores de pràctiques en laboratoris

Laboratoris equipats amb les últimes tecnologies

Pràctiques en centres d'investigació i pràctiques remunerades en empreses punteres de la industria química

Laboratoris IQS

8.300m2

Objectius del Grau d’Enginyeria Química

El Grau en Enginyeria Química a IQS, es porta impartint més de 100 anys, formant a químics i enginyers químics que destaquen en el sector químic i les seves empreses.

Formar-te com Enginyera o Enginyer Químic a IQS és apostar pels millors formadors i experts en la matèria. Entraràs a formar part dels professionals de la indústria química a l'avantguarda, accedint a les millors oportunitats laborals, tant en l'àmbit de la recerca com en el de la indústria, gràcies a l'àmplia borsa de pràctiques que ofereix IQS als seus alumnes.

Per millorar la inserció en l'àmbit laboral dels estudiants del Grau en Enginyeria Química a IQS, els graduats, obtenen les atribucions d'enginyer tècnic industrial amb especialitat en Química Industrial.

IQS ofereix una gran oportunitat als seus alumnes per l'organització del pla d'estudis de Grau en Enginyeria Química i del Grau en Química, que s'imparteixen de manera simultània durant els dos primers anys. Les assignatures del Grau en Química i el Grau en Enginyeria Química, són compartides durant els dos primers anys el que permeten a l'estudiant decidir posteriorment la seva preferència.

A més, a IQS es prioritza la part pràctica de la química i se li dóna un gran pes a la formació dels nostres alumnes, disposant de més de 8.000 m2 perquè tots els estudiants del Grau en Enginyeria Química comptin amb l'avantatge de l'experiència pràctica quan decideixin fer el salt al panorama laboral.

Informació oficial

Competències a assolir

El Grau en Enginyeria Química a l'IQS, té un enfocament adaptat a les necessitats actuals, formant als seus alumnes per fer front a la realitat laboral a què s'enfronten en acabar els estudis. La seva metodologia amb part important de base pràctica, prepara els graduats en Enginyeria Química a IQS a formar part dels equips més qualificats en l’àmbit nacional i internacional. Les nostres instal·lacions, el nostre equip de docents i la nostra metodologia, fan que el Grau en Enginyeria Química a IQS un dels més competents. Aquestes són algunes de les competències que adquireixen i desenvolupen els graduats al llarg dels seus estudis de Grau d'Enginyeria Química:

Descubreix més sobre l'enginyeria química

Comprendre i aplicar els coneixements de Química, Biociències i Enginyeria en la pràctica de les Ciències Químiques i Biomoleculars

Comprendre i utilitzar coneixements generals d'Economia, Anglès Tècnic, Ètica i Gestió en la pràctica de les Ciències Químiques i Biomoleculars.

Comprendre coneixements avançats de Química i Biociències per a la pràctica de les Ciències Químiques i Biomoleculars

Realitzar experiments per aconseguir els requisits establerts en aquests.

Utilitzar sistemes, components o processos per aconseguir els requisits establerts en l'activitat a realitzar.

Identificar, formular i resoldre problemes bàsics de Matemàtiques, Química, Física, Informàtica i Biologia i problemes en els àmbits de la Química, Biociències i Enginyeria.

Analitzar, integrar i interpretar dades i informació de l'àmbit de la Química i de les Biociències.

Utilitzar noves tècniques i noves eines de les Ciències Químiques i Biomoleculars

Dissenyar processos i experiments per aconseguir els requisits establerts en aquests.

Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i biològiques.

A més, seràs capaç de:

En estudiar el Grau en Enginyeria Química a IQS, et desenvoluparàs no solament com a professional en enginyeria química, sinó que a més seràs capaç de desenvolupar-te en els següents àmbits:

Comunicar-te eficaçment tant de forma oral com escrita i d'utilitzar l'anglès com a llengua estrangera.

Treballar en equip i en un entorn multidisciplinari.

Valorar l'impacte de la Química i les Biociències en el desenvolupament sostenible de la societat.

Incorporar arguments ètic-deontològics per treballar en un entorn professional de forma responsable.

Incorporar aspectes contemporanis relacionats amb l'exercici de la professió.

Desenvolupar habilitats d'aprenentatge, necessàries per emprendre estudis posteriors, i de reconèixer la necessitat de la formació continuada per al teu adequat desenvolupament professional.

Ignasi Pons va realitzar un període de pràctiques internacionals a la DTU de Copenhaguen durant l'estiu. Va tenir l'oportunitat d'experimentar i conèixer la forma de treballar en un altre país, així com la d'aprendre més sobre química.

Coneix l’experiència d’Ignasi

Accedeix a les portes obertes
Descarregar Programa

Mas Información

Programes Relacionats

Grau en Química

Grau en Biotecnologia

Grau de Farmàcia