Més Informació Sol·licitar Admissió

Objectius del Grau en Enginyeria Química

IQS porta més de 100 anys formant als químics i enginyers químics que lideren les principals empreses de el sector.

Entraràs a formar part dels professionals a l'avantguarda de la indústria química i accedeix a les millors oportunitats laborals de el sector, tant en indústria com a investigació.

Els graus de Química i Enginyeria Química es cursen amb un tronc comú de dos anys de les dues titulacions que permeten l'estudiant decidir posteriorment la seva preferència.

 

Informació oficial

Competències a adquirir

Gràcies al grau en Enginyeria Química, seràs capaç de:

Comprendre i aplicar els coneixements de Química, Biociències i Enginyeria en la pràctica de les Ciències Químiques i Biomoleculars.

Comprendre i fer servir coneixements generals d'Economia, Anglès Tècnic, Ètica i Gestió en la pràctica de les Ciències Químiques i Biomoleculars.

Comprendre coneixements avançats de Química i Biociències per a la pràctica de les Ciències Químiques i Biomoleculars.

Realitzar experiments per aconseguir els requisits establerts en els mateixos.

Utilitzar sistemes, components o processos per aconseguir els requisits establerts en l'activitat a realitzar.

Identificar, formular i resoldre problemes bàsics de Matemàtiques, Química, Física, Informàtica i Biologia i problemes en els àmbits de la Química, Biociències i Enginyeria.

Analitzar, integrar i interpretar dades i informació de l'àmbit de la Química i de les Biociències.

Utilitzar noves tècniques i noves eines de les Ciències Químiques i Biomoleculars.

Dissenyar processos i experiments per aconseguir els requisits establerts en els mateixos.

Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i biològiques.

A més, seràs capaç de:

Comunicar-te eficaçment tant de forma oral com escrita i d'utilitzar l'anglès com a llengua estrangera.

Treballar en equip i en un entorn multidisciplinari.

Valorar l'impacte de la Química i les Biociències en el desenvolupament sostenible de la societat.

Incorporar arguments ètic-deontològics per treballar en un entorn professional de forma responsable.

Incorporar aspectes contemporanis relacionats amb l'exercici de la professió.

Desenvolupar habilitats d'aprenentatge, necessàries per emprendre estudis posteriors i de reconèixer la necessitat de la formació continuada per al teu adequat desenvolupament professional.

Descarregar Programa

Mas Información