Més Informació Sol·licitar Admissió

Objectius del Grau en Enginyeria Química

IQS porta més de 100 anys formant als químics i enginyers químics que lideren les principals empreses de el sector.

Entraràs a formar part dels professionals a l'avantguarda de la indústria química i accedeix a les millors oportunitats laborals de el sector, tant en indústria com a investigació.

Els graus de Química i Enginyeria Química es cursen amb un tronc comú de dos anys de les dues titulacions que permeten l'estudiant decidir posteriorment la seva preferència.

 

Informació oficial

Competències a adquirir

Gràcies al grau en Enginyeria Química, seràs capaç de:

Comprendre i aplicar els coneixements de Química, Biociències i Enginyeria en la pràctica de les Ciències Químiques i Biomoleculars.

Comprendre i fer servir coneixements generals d'Economia, Anglès Tècnic, Ètica i Gestió en la pràctica de les Ciències Químiques i Biomoleculars.

Comprendre coneixements avançats de Química i Biociències per a la pràctica de les Ciències Químiques i Biomoleculars.

Realitzar experiments per aconseguir els requisits establerts en els mateixos.

Utilitzar sistemes, components o processos per aconseguir els requisits establerts en l'activitat a realitzar.

Identificar, formular i resoldre problemes bàsics de Matemàtiques, Química, Física, Informàtica i Biologia i problemes en els àmbits de la Química, Biociències i Enginyeria.

Analitzar, integrar i interpretar dades i informació de l'àmbit de la Química i de les Biociències.

Utilitzar noves tècniques i noves eines de les Ciències Químiques i Biomoleculars.

Dissenyar processos i experiments per aconseguir els requisits establerts en els mateixos.

Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i biològiques.

A més, seràs capaç de:

Comunicar-te eficaçment tant de forma oral com escrita i d'utilitzar l'anglès com a llengua estrangera.

Treballar en equip i en un entorn multidisciplinari.

Valorar l'impacte de la Química i les Biociències en el desenvolupament sostenible de la societat.

Incorporar arguments ètic-deontològics per treballar en un entorn professional de forma responsable.

Incorporar aspectes contemporanis relacionats amb l'exercici de la professió.

Desenvolupar habilitats d'aprenentatge, necessàries per emprendre estudis posteriors i de reconèixer la necessitat de la formació continuada per al teu adequat desenvolupament professional.

Descarregar Programa

Mas Información

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.