Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Pla d'estudis del Grau en Enginyeria Química

 
Presentem a continuació el plà d'estudis d'enginyeria química d'IQS. Amb el grau en enginyeria química coneixeràs els elements i els compostos químics, les seves transformacions i els processos en què intervenen, aprofitant, també, el potencial dels organismes vius. Descobriràs tecnologies que et permetran desenvolupar, dissenyar, implantar i gestionar processos sostenibles que transformin la matèria en béns per a tota la societat.
 

Primer curs

AssignaturaECTSDurada 
Matemàtiques12,0A
Informàtica i Càlcul Numèric6,0A
Química General12,0A
Física12,0A
Biologia6,0S
Fonaments del Laboratori Químic i Biològic6,0A
Economia i Organització Industrial6,0S

 

Segon curs

AssignaturaECTSDurada 
Química Física I6,0S
Química Física II6,0S
Química Inorgànica10,0A
Química Analítica10,0A
Estadística6,0S
Operacions Bàsiques d'Enginyeria I6,0S
Laboratori de Química i Enginyeria I5,0S
Laboratori de Química i Enginyeria II5,0S
Expressió Gràfica6,0S

 

Tercer curs

AssignaturaECTSDurada 
Química Orgànica12,0A
Operacions Bàsiques d'Enginyeria II6,0S
Ciència i Tecnologia dels Materials 6,0S
Ètica5,0S 
Oral and Written Communication3,0S 
Electrotècnia4,0S
Mètodes Numèrics per a Enginyers5,0S
Tecnologia del Medi Ambient4,0S
Termodinàmica Aplicada5,0S
Laboratori de Química i Enginyeria III5,0A
Laboratori de Química i Enginyeria IV5,0A

 

Quart curs

AssignaturaECTSDurada 
Química Industrial4,0S
Disseny de Reactors5,0S
Instrumentació i Control de Processos 6,0S
Simulació de Processos5,0S
Disseny i Projectes d' Instal·lacions Industrials5,0S 
Laboratori d'Enginyeria 5,0S
Pràcticum EQ6,0S 
Treball Fi de Grau EQ12,0S
Màquines i Mecanismes 3,0S
Resistència de Materials3,0S
6 crèdits optatius a escollir entre:   
Biotecnologia3,0S
Seguretat i Higiene Industrial6,0S
Química de Superfícies3,0S
Estadística per a la Millora de la Qualitat6,0S
Enginyeria de Productes Assistida per Ordinador6,0S
Emprenedoria4,0S 

ECTS: European Credit Transfer System
*A:anual / S:semestral

Treball Final de Grau
 

En el Treball final de Grau (TFG) realitzaràs de forma individual un projecte en el qual existeixen elements de recerca o d'aplicació industrial innovadora, representant una aproximació a la pràctica professional. Amb ell desenvoluparàs la capacitat per comprendre coneixements avançats de la teva àrea, d'utilitzar sistemes, components o processos per aconseguir els requisits establerts, d'utilitzar noves tècniques i noves eines de la seva àrea i de dissenyar processos i experiments per aconseguir els requisits establerts.
 
A més, et permetrà progressar en l'habilitat per comunicar-te eficaçment tant de forma oral com escrita, a treballar en equip, a incorporar aspectes contemporanis relacionats amb l'exercici de la teva professió i a reconèixer la necessitat de formació permanent.
 
El TFG ho realitzaràs sota l'adreça d'un professor del grau, incorporant-te a un equip de recerca del professor-director. Amb les mateixes garanties acadèmiques, i sempre sota la tutoria d'un professor del grau, el TFG podràs realitzar-ho en altres institucions, com a universitats nacionals o estrangeres, centres de recerca públics o privats, o indústries o empreses dels sectors químics o biotecnològics. El  TFG culminarà amb la redacció d'una memòria i la seva presentació i defensa davant un tribunal.