Professorat

El professorat que imparteix la titulació es detalla a cadascuna de les Fitxes d'assignatura del Pla d'Estudis i es resumeix en el llistat adjunt:

El curriculum i la informació de contacte es troben disponibles segons Departaments.
 

EQUIP DE COORDINACIÓ

Coordinador del Grau:
Dr. José Javier Molins Vara. Professor. Departament d'Enginyeria Química. IQS School of Engineering. Universitat Ramon Llull
 
Responsable dels programes de Grau d'IQS School of Engineering:
Dr. Jordi Teixidó i Closa. Degà d'IQS School of Engineering. Universitat Ramon Llull
 
Secretaria Acadèmica:
Dra. Rosa Nomen Ribé. Secretària General d'IQS. Universitat Ramon Llull
 
Qualitat:
Dra. María José Blanco Roca. Directora de Gestió de Qualitat d'IQS School of Engineering. Universitat Ramon Llull