Més Informació Sol·licitar Admissió
 • Qualitat i Acreditacions - Grau en Enginyeria Quimica

 

 

  Qualitat i Acreditacions

  IQS es troba fortament compromès amb la qualitat i té establerts diferents processos per garantir la millora contínua a través del Comitè de Qualitat d’IQS School of Engineering. Els estudis d'Enginyeria Química (Pla 2009)  estan acreditats per l'Engineering Accreditation Commision of ABET.

  IQS School of Engineering disposa, des de l'any 1995, d'una Unitat de Gestió de Qualitat. Inicialment els esforços van estar relacionats amb els Serveis Tècnics que IQS presta a les indústries, empreses i administracions. Des de l'any 2000, gran part de les seves actuacions han estat destinades a la implementació d'un sistema de qualitat en l'àmbit de la docència.

  El manual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIC) d’IQS School of Engineering de la Universitat Ramon Llull (URL) es va presentar a l'AQU per a la seva avaluació a la convocatòria AUDIT 2009, obtenint una valoració positiva a data de 22 d'abril de 2010. La Comissió d'Avaluació de la Qualitat d'AQU  Catalunya es va reunir amb data 11 de desembre de 2012 i va ratificar l'ampliació del disseny del SGIC per contemplar l'adhesió al programa AUDIT d’IQS School of Management.

  La Universitat de Ramon Llull (URL) i els seus centres, tenen ja una llarga trahectòria en l'elaboració de polítiques, estratègies i accions enfocades a la garantia de la qualitat de les seves titulacions, activitat docent i d'investigació i gestió.