Més Informació Sol·licitar Admissió
Informació clau

4 cursos acadèmics
240 crèdits ECTS

Optatives recomanades de secundària:
Matemàtiques, Química i BiologiaPrimer curs en castellà. La resta de cursos trilingüe: castellà, català i anglès en funció de les competències lingüístiques de l'alumnat i del professorat

De dilluns a divendres
08:00h a 14:30h

#tomorrowscreators

Del Grau en Biotecnologia vull destacar els laboratoris capdavanters d’ IQS i les hores de pràctiques que fem cada dia. La millor manera de resoldre dubtes i consolidar conceptes és posar en pràctica els coneixements adquirits. Un aspecte que he valorat molt és l’estreta relació d’IQS amb les empreses i la indústria.

Cristina Sánchez
Exalumna del Grau en Biotecnologia

Per què estudiar el Grau en Biotecnologia a IQS?

Fins a 3 hores diàries de pràctiques en laboratori

Laboratoris equipats amb les últimes tecnologies

Pràctiques obligatòries en centres d'investigació o pràctiques remunerades en empreses

Laboratoris IQS

8.300m2

Descarregar Programa

Mas Información

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.

Programes Relacionats

Grau en Química

Grau en Farmàcia