Més Informació Sol·licitar Admissió
Informació clau

4 cursos acadèmics
240 crèdits ECTS

Optatives recomenades de secundària:
Matemàtiques, Química i Biologia

Dedicació en quant a pràctiques

Entre 2 i 3 hores al dia (50 de la jornada lectivaPrimer curs en castellà. La resta de cursos trilingüe: castellà, català i anglès en funció de les competències lingüístiques de l'alumnat i del professorat

De dilluns a divendres
08:00h a 14:30h

alumna iqs
#tomorrowscreators

Del Grau en Biotecnologia vull destacar els laboratoris capdavanters d’ IQS i les hores de pràctiques que fem cada dia. La millor manera de resoldre dubtes i consolidar conceptes és posar en pràctica els coneixements adquirits. Un aspecte que he valorat molt és l’estreta relació d’IQS amb les empreses i la indústria.

Cristina Sánchez
Exalumna del Grau en Biotecnologia

Per què estudiar Biotecnologia a IQS?

Fins a 3 hores diàries de pràctiques en laboratori

Laboratoris equipats amb les últimes tecnologies

Pràctiques obligatòries en centres d'investigació o pràctiques remunerades en empreses

Laboratoris IQS

8.300m2

Objectius del Grau en Biotecnologia

Els estudis de Biotecnologia i Bioenginyeria a IQS enfoquen cap a les àrees de salut, indústria i investigació.

Orientat a descobrir els mecanismes bioquímics i moleculars que determinen el funcionament de les cèl·lules, els teixits i els éssers vius. Al estudiar biotecnologia et formaràs també en la producció industrial de productes biotecnològics per tal de detectar i curar malalties, desenvolupar dispositius mèdics i, en definitiva, millorar la salut i la vida humanes.

Competències a adquirir al estudiar biotecnologia

Les competències que l'alumne adquireix al estudiar el Grau de Biotecnologia són:

Conèixer i comprendre un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general.

Saber aplicar els seus coneixements a la feina o vocació d'una forma professional.

Tenir la capacitat de reunir i interpretar dates rellevants per emitir judicis. 

Saber transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Haver desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors

Tenir l'habilitat de comunicar-se en anglès, al Grau de Biotecnologia d'IQS amb els cursos trilingües ho aconseguiràs.

Al estudiar biotecnologia seràs capaç de treballar en equip juntament amb altres biotecnòlegs i investigadors.

Ser capaç de treballar en un entorn multidisciplinari.

Ser capaç de valorar l'impacte de la seva activitat professional en el desenvolupament sostenible de la societat.

Ser capaç d'incorporar arguments eticodeontològics per treballar en un entorn professional de manera responsable.

Ser capaç d'incorporar aspectes contemporanis relacionats amb l'exercici de la professió.

Al estudiar biotecnologia seras capaç de comprendre i aplicar coneixements bàsics de Matemàtiques, Química, Física i Biologia, per aplicar-les en l'àmbit de la Biotecnologia.

Ser capaç de comprendre i utilitzar coneixements generals d'Informàtica, Economia, Anglès Tècnic, Ètica i Gestió per aplicar-los en l'àmbit de la Biotecnologia.

Ser capaç de comprendre i aplicar coneixements avançats de Biociències i Enginyeria en la realització d'activitats en l'àmbit de la Biotecnologia.

Ser capaç d'utilitzar eines, sistemes o processos per aconseguir els requisits establerts a les activitats a realitzar en l'àmbit de la Biotecnologia.

Ser capaç de dissenyar processos i experiments per aconseguir els requisits establerts a l'activitat a realitzar.

Ser capaç d'integrar els coneixements i les eines de la Biotecnologia per aplicar-los als diferents sectors industrials que utilitzen, desenvolupen o produeixen productes o processos biotecnològics.

Ser capaz de analizar, integrar e interpretar datos e información en el ámbito de las Biociencias.

Ser capaç de valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i biològiques.

Aquestes són les competències que adquiriràs fent el Grau en Biotecnologia a IQS, si necessites més informació pots apuntar-te a les nostres sessions informatives per saber-ne més.

Experiencies IQS

Sara Rovira va realitzar un intercanvi internacional a la Universitat de Grenoble INP, a França. Va tenir l'oportunitat d'anar-se'n 5 mesos durant el primer semestre de quart.

Coneix l'experiència de Sara
Descarregar Programa

Mas Información

Programes Relacionats

Grau en Química

Grau de Farmàcia