Més Informació Sol·licitar Admissió
Informació clau

4 cursos acadèmics
240 crèdits ECTS

Optatives recomanades de secundària
Química, Física i MatemàtiquesPrimer curs en castellà. La resta de cursos trilingüe: castellà, català i anglès en funció de les competències lingüístiques de l'alumnat i del professorat

De dilluns a divendres
8.00h a 14.30h

#tomorrowscreators

Els professors d'IQS tenen una gran experiència i relació amb el món laboral. Això ens aporta una formació actualitzada i adaptada a les necessitats de mercat. Gràcies a això i al servei de Carreres Professionals he tingut l'oportunitat de realitzar unes pràctiques a Alemanya adquirint una experiència professional internacional.

Patricia Aranda
Estudiant del Grau en Química

Per què estudiar Química a IQS?

Més de 1.000 hores de pràctiques en laboratoris equipats amb les últimes tecnologies

Possibilitat de realitzar pràctiques internacionals d'assignatures en anglès

Pràctiques en centres de recerca o en empreses importants del sector

Laboratoris IQS

8.300m2

Objectius del Grau en Química

El Grau en Química i el Grau en Enginyeria Química d'IQS fa més de 100 anys formant als químics i enginyers químics que lideren les principals empreses del sector.

Si busques una universitat de química a la ciutat de Barcelona, IQS és la millor opció. Entraràs a formar part dels professionals del sector química i tindràs un ventall de sortides professionals entre les quals triar com a expert a l'avantguarda del sector, tant en indústria com en investigació, gràcies a l'amplia borsa de pràctiques que ofereix IQS als seus alumnes.

Les assignatures del Grau en Química i el Grau en Enginyeria Química, són compartides durant els dos primers anys el que permeten a l'estudiant decidir posteriorment la seva preferència. Saps quines són les diferències entre el Grau en Química i el Grau en enginyeria Química? Te les expliquem aquí.

A més, a IQS donem un gran pes a la part més pràctica de la química, per això comptem amb més de 8.000 m² perquè tots els nostres alumnes del Grau en Química comptin amb l'avantatge de l'experiència pràctica quan decideixin fer el salt al panorama laboral.

Competències a assolir

El Grau en Química d'IQS et permetrà adquirir un gran ventall de competències gràcies a les nostres metodologies d'ensenyament amb una important base pràctica. El conjunt de les nostres instal·lacions, els docents i la metodologia d'estudi i treball, fan del Grau en Química d'IQS un dels més competents en l’àmbit nacional i internacional. Aquestes són algunes competències que aconseguiràs desenvolupar al llarg dels teus estudis de Grau en Química:

Comprendre i aplicar els coneixements de Química, Biociències i Enginyeria en la pràctica de la Ciència Química.

Comprendre i utilitzar coneixements generals d'Economia, Anglès Tècnic, Ètica i Gestió en la pràctica de la Ciència Química.

Entendre coneixements avançats de Química i Biociències per a la pràctica de la Ciència Química.

Realitzar experiments per aconseguir els requisits establerts en aquests.

Utilitzar sistemes, components o processos per aconseguir els requisits establerts en l'activitat a realitzar

Identificar, formular i resoldre problemes bàsics de Matemàtiques, Química, Física, Informàtica i Biologia i problemes en els àmbits de la Química, Biociències i Enginyeria.

Analitzar, integrar i interpretar dades i informació de l'àmbit de la Química i de les Biociències.

Utilitzar noves tècniques i noves eines de la Ciència Química.

Dissenyar processos i experiments per aconseguir els requisits establerts en aquests.

Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i biològiques.

A més, seràs capaç de:

Comunicar-te eficaçment tant de forma oral com escrita i d'utilitzar l'anglès com a llengua estrangera.

Treballar en equip i en un entorn multidisciplinari.

Valorar l'impacte de la Química i les Biociències en el desenvolupament sostenible de la societat.

Incorporar arguments ètic-deontològics per treballar en un entorn professional de forma responsable.

Incorporar aspectes contemporanis relacionats amb l'exercici de la professió.

Desenvolupar habilitats d'aprenentatge, necessàries per emprendre estudis posteriors i de reconèixer la necessitat de la formació continuada per al teu adequat desenvolupament professional.

Descarregar Programa

Mas Información

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.

Programes Relacionats

Grau en Química

Grau en Biotecnologia

Grau de Farmàcia