Més Informació Sol·licitar Admissió

El pla d'estudis consta d'un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en 4 cursos acadèmics (8 semestres). El Pla d'Estudis s'ha dissenyat perquè un estudiant a temps complet cursi 60 ECTS durant un curs acadèmic.

 

CONSULTA EL PLA D'ESTUDIS

Assignatures

 

Primer curs

AssignaturaECTS
Química General6
Matemáticas Aplicadas I6
Aplicaciones informáticas y Análisis de Datos6
Biología Celular y Genética6
Biofísica6
Química Biològica6
Fonaments de Bioestadística6
Introducció a la Fisiologia i Histologia6
Anatomia6
Microbiologia6
Total60

Segon curs

AssignaturaECTS
Epidemiologia i Salut Pública4
Fisiologia Humana5
Principis de Biologia Molecular5
Estructura i Funció de Biomolècules5
Anàlisis bioquímic y bioassajos5
Laboratori 3: Bioquímica6
Tecnología de ADN recombinante5
Fisiologia de Sistemes5
Metabolisme i regulació5
Biologia del desenvolupament5
Genètica Humana4
Laboratori 4: Biologia Molecular6
Total60

Tercer curs

AssignaturaECTS
Bioinformàtica4
Malalties Infeccioses5
Anatomia Patològica5
Fisiopalogia Molecular5
Pensament Crític en Ciències Biomèdiques i Bioètica4
Comunicació en Ciències Biomèdiques3
Laboratori 5: Biopatologia6
Ciències Òmiques5
Tècniques de diagnòstic5
Dianes Terapèutiques i Farmacologia4
Models cel·lulars4
Inmunologia4
Laboratori 6: Biotecnologies per a la Salut6
Total60

Quart curs

AssignaturaECTS
Teràpia Gènica4
Tecnologies Biomèdiques y Biomaterials5
Optativa 15
Optativa 25
Optativa 35
Laboratori Integrat6
Aspectes Legals de la Biomedicina4
Seminaris Interdisciplinaris3
Optativa 45
Pràcticum6
Traball Fi de Grau (TFG)12
Total60

 

Descarregar Programa

Mas Información