Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Pla d'estudis del Grau en Ciències Biomèdiques

El pla d'estudis consta d'un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en 4 cursos acadèmics (8 semestres). El Pla d'Estudis s'ha dissenyat perquè un estudiant a temps complet cursi 60 ECTS durant un curs acadèmic.

 

Veure pla d'estudis

Assignatures

Primer curs

AssignaturaECTS
Biologia Cel·lular i Genètica6
Biologia Animal i Vegetal6
Microbiologia6
Anatomia i Histologia6
Química General6
Química Biològica6
Biofísica6
Matemàtiques Aplicades6
Aplicacions Informàtiques i Anàlisis de Dades6
Fonaments de bioestadística6
Total60

Segon curs

AssignaturaECTS
Estructura i Funció de Biomolècules6
Metabolisme Humà i Regulació6
Anàlisi bioquímica i Bioassajos5
Biologia Molecular5
Tecnologia del DNA recombinant 5
Fisiologia Humana5
Fisiologia de Sistemes5
Biologia del Desenvolupament4
Genètica Humana 5
Epidemiologia i Salut Pública4
Laboratori 3: Bioquímica6
Laboratori 4: Biologia Molecular6
Total60

Tercer curs

AssignaturaECTS
Immunologia4
Fisiopatologia Molecular5
Anatomia Patològica5
Malalties Infeccioses5
Tècniques de Diagnòstic5
Dianes Farmacèutiques i Farmacologia4
Tecnologies Biomèdiques i Biomaterials 5
Models Cel·lulars4
Teràpia Gènica 4
Aspectes Legals de la Biomedicina4
Comunicació en Ciències Biomèdiques3
Laboratori 5: Biopatologia6
Laboratori 6: Biotecnologies per a la Salut6
Total60

Quart curs

AssignaturaECTS
Bioinformàtica4
Ciències Òmiques5
Pensament Crític en Ciències Biomèdiques i Bioètica4
Seminaris Interdisciplinaris3
Optativa I5
Optativa II5
Optativa III5
Optativa IV5
Laboratori Integrat6
Practicum en Empresa6
Traball Fi de Grau (TFG)12
Total60