Més Informació Sol·licitar Admissió

En el pla d'estudis del Grau en Ciències Biomèdiques està previst que tots els estudiants realitzin pràctiques en empreses líder del sector equivalents a 6 ECTS. Aquestes pràctiques d’empresa (Pràcticum) són obligatòries i es realitzen al quart curs.

A IQS comptem amb un servei especialitzat en la cerca i assessorament per a la realització de les pràctiques gràcies al departament de Carreres Professionals. Les pràctiques en empresa permet als alumnes tenir la primera experiència laboral abans d'acabar els estudis, el que els proporciona un valor afegit a la seva formació.

Aquestes pràctiques són especialment interessants perquè:

Són un primer contacte amb el món laboral.

Ofereixen l’oportunitat real d’aplicar els coneixements teòrics i les competències adquirides

Et donen la possibilitat d’accedir a un lloc de treball.

Orienten a l’estudiant en funció dels seus interessos professionals

Donen un caràcter diferencial al currículum vitae

Descarregar Programa

Mas Información