Més Informació Sol·licitar Admissió

En el pla d'estudis del Grau en Ciències Biomèdiques està previst que tots els estudiants realitzin pràctiques en empreses líder del sector equivalents a 6 ECTS. Aquestes pràctiques d’empresa (Pràcticum) són obligatòries i es realitzen al quart curs.

A IQS comptem amb un servei especialitzat en la cerca i assessorament per a la realització de les pràctiques gràcies al departament de Carreres Professionals. Les pràctiques en empresa permet als alumnes tenir la primera experiència laboral abans d'acabar els estudis, el que els proporciona un valor afegit a la seva formació.

Aquestes pràctiques són especialment interessants perquè:

Són un primer contacte amb el món laboral.

Ofereixen l’oportunitat real d’aplicar els coneixements teòrics i les competències adquirides

Et donen la possibilitat d’accedir a un lloc de treball.

Orienten a l’estudiant en funció dels seus interessos professionals

Donen un caràcter diferencial al currículum vitae

Descarregar Programa

Mas Información

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.