Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Pla d'estudis del Grau en Gestió Turística i Hotelera

Què s'estudia a la carrera de turisme?

El Grau en Gestió Turística i Hotelera té una durada de 4 anys (8 semestres) i consta de 240 crèdits ECTS. El Pla d'Estudis està dissenyat perquè un estudiant a temps complet cursi 60 ECTS durant un curs acadèmic.

Impartim el grau en turisme en anglès, per lo que totes les assignatures es fan en anglès. Segueix llegint si vols coneixer les assignatures específiques per saber què s'estudia en turisme. 

 

Assignatures del grau en turisme

Primer curs

AssignaturaTipusECTS
Primer semestre  
Economia de l'Empresa 6
Mercats Turístics 4
Geografia 6
Anàlisi i Acció Social 3
Habilitats de Comunicació 6
Anglès 3
Francès o Alemany 3
Segon semestre  
Fonaments de Marketing 6
Direcció de RRHH 4
Habilitats per a la Gestió de Dades 3
Prestació de Serveis en Turisme i Hoteleria 4
Tipologies Turístiques 6
Anglès 3
Francès o Alemany 3
Total ECTS 60

Segon curs

AssignaturaTipusECTS
Primer semestre  
Anàlisis de Dades en Turisme i Hoteleria 3
Marketing Digital 4
Sectors Turístics 4
Comunicació interpersonal 2
Economia 6

Habilitats Personals i Professionals per a la Gestió Turistica 

 4
Anglès 3
Francès o Alemany 3
Segon semestre  
Dret Turístic 6
Estadística 6
Antropologia i Sociologia 4
Comptabilitat 6
Distribució Electrònica en Turisme i Hoteleria 3
Anglès 3
Francès o Alemany 3
Total ECTS 60

Tercer curs

AssignaturaTipusECTS
Primer semestre  
Comunicació Persuasiva 2
Gestió d'Esdeveniments 3
Gestió de la Diversitat 4
Gestió Financera en Turisme i Hoteleria 6
Gestió Hotelera i Restauració 6
Marketing Operatiu en Turisme i Hoteleria 3
Revenue Management 3
Francès o Alemany 3
Segon semestre (a escollir) 30
Intercanvi acadèmic  
Pràctiques optatives  
Total ECTS 60
   

Quart curs

AssignaturaTipusECTS
Primer semestre  
Pràctiques obligatòries 30
Segon semestre  
Estratègia d'empresa 2
Innovació i emprenedoria 6
Ètic del Turisme i RSC 6
Gestió de Destins 4
Treball Final de Grau 10
Total ECTS 60