Més Informació Sol·licitar Admissió

Més de 100 convenis internacionals amb universitats

Un dels objectius principals d'IQS és fomentar la internacionalització dels estudiants a través de programes d'intercanvis universitaris en les institucions acadèmiques estrangeres de més prestigi a escala internacional. Per això oferim als universitaris la possibilitat de realitzar una estada acadèmica fora i d'aquesta manera adquirir coneixements i desenvolupar habilitats que els permetin viure de manera independent en un món global i divers culturalment.

Relacions internacionals

Durant el segon semestre del tercer curs del Grau en turisme d'IQS, els estudiants tenen l'oportunitat d'estudiar en una de les universitats estrangeres de la xarxa de partners internacionals durant el qual realitzen assignatures optatives, que es convaliden, relacionades amb el turisme i la direcció hotelera.

Els universitaris poden realitzar aquesta estada a l'estranger tant en el marc del programa europeu ERASMUS com a través dels nostres acords bilaterals amb diverses universitats americanes i asiàtiques.

Realitzar un intercanvi universitari internacional durant el grau en turisme i direcció hotelera significa:

  • Passar un període integrat en una universitat partner i conèixer altres mètodes d'ensenyament universitari.
  • Incrementar la formació convalidant assignatures i crèdits.
  • Reforçar idiomes estrangers.
  • Aprendre a ser més flexible i a adaptar-se a situacions noves.
  • Entendre altres cultures.
Descarregar Programa

Mas Información

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.