Més Informació Sol·licitar Admissió

El Grau en International Business té una durada de 4 anys (8 semestres) i consta de 240 crèdits ECTS. El Pla d'Estudis està dissenyat perquè un estudiant a temps complet cursi 60 ECTS durant un curs acadèmic.

Aquest grau t'ofereix la possibilitat de realitzar el segon curs en una universitat del França i el quart curs a Regne Unit i obtenir d'aquesta manera títols universitaris de les 2 universitats estrangeres.

 

Idiomes

El primer curs es realitza a IQS i s'imparteix en castellà. En segon i quart curs s'espera que els estudiants compleixin els requisits d'IÉSEG (França) i SHU (el Regne Unit) respectivament. Els alumnes que cursin aquest itinerari internacional realitzaran les classes en anglès a partir del 2n curs.

Per a assegurar que els alumnes compten amb el nivell d'anglès òptim, IQS ofereix hores de classes d'anglès durant el primer any per a aquells alumnes que el necessitin. 

CONSULTA EL PLA D'ESTUDIS 

(*) assignatures impartides en anglès
 

Primer curs (IQS)

AssignaturaTipusECTS
Fonaments del MarketingOB6,0
Publicitat i Relacions PúbliquesFB6,0
Innovació i EmprenedoriaFB6,0
Tecnologies de la Informació i la ComunicacióFB6,0
Anàlisi de DadesFB6,0
Direcció de Vendes Internacional*OB3,0
Recursos Humans i Comportament OrganitzacionalFB6,0
ComptabilitatFB6,0
Economia de l'EmpresaFB6,0
Tècniques de ComunicacióFB6,0
Ètica Social*OB3,0
TOTAL 60,0


Segon curs (IÉSEG)

AssignaturaTipusECTS
Marketing Global*OB6,0
Planificació de Marketing*OB3,0
Gestió de la Informació i Relacions amb els ClientsOB6,0
Preus i Promoció de Vendes*OB3,0
Recerca de Mercats*OB6,0
Entorn Econòmic Global*FB6,0
Llengua Estrangera I (Anglès)OB6,0
Entorn Legal Internacional*OB3,0
FinancesOB6,0
Economia Digital Global*FB6,0
Comerç Internacional*OB3,0
Gestió de projectes*OB6,0
TOTAL 60,0


Tercer curs* (IQS)

Al tercer curs, totes les assignatures s'imparteixen en anglès.

AssignaturaTipusECTS
GeopolíticaOB6,0
Gestió del Risc-PaísOB6,0
Finances en una Economia GlobalOB6,0
Llengua Estrangera IIOB6,0
Estratègia en Negocis InternacionalsOB6,0
Ètica de l'Empresa i SostenibilitatOB6,0
Gestió InterculturalOB6,0
Logística i Transport InternacionalOB6,0
Capacitats de Negociació en Entorns InternacionalsOB6,0
Gestió del Talent GlobalOB6,0
TOTAL 60,0


Quart curs* (SHU)

Al quart curs, l'alumne haurà d'escollir un total de 30 crèdits de l'oferta d'assignatures optatives. A més, també realitzarà el Treball de Fi de grau i les pràctiques en empresa.

AssignaturaTipusECTS
Cultura de Negocis a ÀsiaOP6,0
Cultura de Negocis als EUAOP6,0
Cultura de Negocis a l'Orient Mitjà i al Nord d'Àfrica i el GolfOP6,0
Cultura de Negocis a Àfrica Central i del SudOP6,0
Cultura de Negocis a Amèrica LlatinaOP6,0
Cultura de Negocis a EuropaOP6,0
Llengua Estrangera IIIOP6,0
Visualització de DadesOP6,0
TOTAL ECTS A ESCOLLIR EN OPTATIVES 30,0
 
AssignaturaTipusECTS
Treball de Fi de GrauOB12,0
Pràctiques en EmpresaOB18,0
TOTAL ECTS  30,0
 

 

Descarregar Programa

Mas Información