Més Informació Sol·licitar Admissió

El Grau en International Business té una durada de 4 anys (8 semestres) i consta de 240 crèdits ECTS. El Pla d'Estudis està dissenyat perquè un estudiant a temps complet cursi 60 ECTS durant un curs acadèmic.

Aquest grau t'ofereix la possibilitat de realitzar el segon curs en una universitat del França i el quart curs a Regne Unit i obtenir d'aquesta manera títols universitaris de les 2 universitats estrangeres.

 

Idiomes

El primer curs es realitza a IQS i s'imparteix en castellà. En segon i quart curs s'espera que els estudiants compleixin els requisits d'IÉSEG (França) i SHU (el Regne Unit) respectivament. Els alumnes que cursin aquest itinerari internacional realitzaran les classes en anglès a partir del 2n curs.

Per a assegurar que els alumnes compten amb el nivell d'anglès òptim, IQS ofereix hores de classes d'anglès durant el primer any per a aquells alumnes que el necessitin.

(*) assignatures impartides en anglès
 

Primer curs (IQS)

AssignaturaTipusECTS
Fonaments del MarketingOB6,0
Publicitat i Relacions PúbliquesFB6,0
Innovació i EmprenedoriaFB6,0
Tecnologies de la Informació i la ComunicacióFB6,0
Anàlisi de DadesFB6,0
Direcció de Vendes InternacionalOB3,0
Recursos Humans i Comportament OrganitzacionalFB6,0
ComptabilitatFB6,0
Economia de l'EmpresaFB6,0
Tècniques de ComunicacióFB6,0
Ètica SocialOB3,0
TOTAL 60,0


Segon curs (IÉSEG)

AssignaturaTipusECTS
Marketing GlobalOB6,0
Planificació de MarketingOB3,0
Gestió de la Informació i Relacions amb els ClientsOB6,0
Preus i Promoció de Vendes*OB3,0
Recerca de Mercats*OB6,0
Entorn Econòmic GlobalFB6,0
Llengua Estrangera I (Anglès)OB6,0
Entorn Legal InternacionalOB3,0
FinancesOB6,0
Economia Digital GlobalFB6,0
Comerç InternacionalOB3,0
Gestió de projectesOB6,0
TOTAL 60,0


Tercer curs* (IQS)

Al tercer curs, totes les assignatures s'imparteixen en anglès.

AssignaturaTipusECTS
GeopolíticaOB6,0
Gestió del Risc-PaísOB6,0
Finances en una Economia GlobalOB6,0
Llengua Estrangera IIOB6,0
Estratègia en Negocis InternacionalsOB6,0
Ètica de l'Empresa i SostenibilitatOB6,0
Gestió InterculturalOB6,0
Logística i Transport InternacionalOB6,0
Capacitats de Negociació en Entorns InternacionalsOB6,0
Gestió del Talent GlobalOB6,0
TOTAL 60,0


Quart curs (SHU)

Al quart curs, l'alumne haurà d'escollir un total de 30 crèdits de l'oferta d'assignatures optatives. A més, també realitzarà el Treball de Fi de grau i les pràctiques en empresa.

AssignaturaTipusECTS
Cultura de Negocis a ÀsiaOP6,0
Cultura de Negocis als EUAOP6,0
Cultura de Negocis a l'Orient Mitjà i al Nord d'Àfrica i el GolfOP6,0
Cultura de Negocis a Àfrica Central i del SudOP6,0
Cultura de Negocis a Amèrica LlatinaOP6,0
Cultura de Negocis a EuropaOP6,0
Llengua Estrangera IIIOP6,0
Visualització de DadesOP6,0
TOTAL ECTS A ESCOLLIR EN OPTATIVES 30,0
 
AssignaturaTipusECTS
Treball de Fi de GrauOB12,0
Pràctiques en EmpresaOB18,0
TOTAL ECTS  30,0
 

 

Descarregar Programa

Mas Información