Més Informació Sol·licitar Admissió

Com seran les pràctiques?

El Pla d'Estudis del Grau en International Business inclou la realització de pràctiques en empreses per l'equivalent a 18 crèdits.
Les pràctiques són obligatòries i es realitzen en el quart curs. Aquestes pràctiques són especialment interessants perquè:

  • Són un primer contacte amb el món laboral.
  • Orienten a l'estudiant en funció dels seus interessos professionals.
  • Ofereixen l'oportunitat real d'aplicar els coneixements teòrics i les competències adquirides.

També existeix la possibilitat realitzar pràctiques extracurriculars a l'estranger.

Descarregar Programa

Mas Información