Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Objectius i competències

Objetius del Grau de Marketing

Orientat al marketing i a la comunicació digital, amb aquest grau et convertiràs en un dels professionals més demandats actualment per les empreses.

Amb un fort component internacional, aprendràs a desenvolupar-te en mercats globals i estaràs preparat per assumir tasques directives en les noves professions de l'economia digital. Podràs realitzar un any d'estudis en una universitat estrangera i obtenir una doble titulació.

Conèixer els conceptes de l’empresa i el paper que aquesta exerceix en l’economia de mercat, així com el seu comportament organitzacional.

Investigar i analitzar el comportament del mercat i del consumidor per detectar oportunitats de negoci.

Ser capaç de dissenyar i establir les estratègies de marketing i comunicació que permeten l’inici o la consolidació de la presència de l’empresa en l’exterior.

Idear nous productes i serveis sobre la base de les característiques de l’empresa i de les demandes del mercat.

Crear i desenvolupar marques comercials en contextos online i offline.

Comunicar amb eficiència les característiques que defineixen i diferencien un producte pel que fa al de la competència.

Dissenyar campanyes de marketing i marketing digital que comprenguin estratègies de social media, posicionament i visibilitat online.

Crear pàgines web funcionals capaces de donar resposta als objectius empresarials i necessitats del mercat.

Gestionar comunitats virtuals, així com les xarxes i medis socials d'una organització.

Analitzar dades de l’activitat dels consumidors en l’entorn digital per implementar millores en el pla de marketing i comunicació de l’empresa.

Comprendre les estratègies de posicionament a Internet per poder seleccionar les estratègies digitals (SEM, SEO) més eficients per a l’empresa.

Competències transversals, entre les quals destaquen: compcompromís ètic, anàlisi i síntesi, pensament crític, comunicació oral i escrita, creativitat i innovació, globalització i preparació industrial i tecnològica.