Més Informació Sol·licitar Admissió

El Grau en Marketing té una durada de 4 anys (8 semestres) i consta de 240 crèdits ECTS. El Pla d'Estudis està dissenyat perquè un estudiant a temps complet cursi 60 ECTS durant un curs acadèmic.

Aquest Grau t'ofereix la possibilitat de realitzar el tercer curs en una universitat europea de l'EEES (Regne Unit, Suècia o França) o el quart curs a Alemanya i obtenir d'aquesta manera una doble titulació internacional.

CONSULTA EL PLA D'ESTUDIS

(*) Assignatures impartides en anglès

Primer curs

AssignaturaTipusECTS
Anàlisi de DadesOB6
Economia de l'EmpresaOB6
Fonaments de MarketingOB6
Tècniques de ComunicacióOB6
Tecnologies de la Informació i la ComunicacióOB6
ComptabilitatOB6
Innovació i EmprenedoriaOB6
Recursos Humans i Comportament OrganitzacionalOB6
Publicitat i Relacions PúbliquesOB6
Ètica Social*OB3
Direcció de Vendes Internacional*OB3
TOTAL 60


Segon curs

AssignaturaTipusECTS
Entorn Econòmic Global*FB6
Economia Digital Global*FB6
Marketing Global*OB6
FinancesOB6
Gestió de ProjectesOB6
Gestió de la Informació i Relacions amb els ClientsOB6
Investigació de Mercats*OB6
Llengua estrangera: anglès*OB6
Comerç Internacional*OB3
Planificació de Marketing*OB3
Preus i Promoció de Vendes*OB3
Entorn Legal Internacional*OB3
TOTAL 60


Tercer curs*

Al tercer curs, totes les assignatures s'imparteixen en anglès.

AssignaturaTipusECTS
Estratègies de Comunicació DigitalOB6
Marketing EstratègicOB6
Marketing B2BOB6
Introducció al Disseny WebOB

6

Comportament del ConsumidorOB6
Ètica de l'Empresa i SostenibilitatOB6
Comunitats VirtualsOB6
Nous Dispositius Electrònics de MarketingOB6
Principis de Marketing DigitalOB6
 Introducció a l'anàlisi i Mètriques DigitalsOB6
TOTAL 60
 


Quart curs

Al quart curs, l'alumne haurà d'escollir un total de 30 crèdits ECTS del catàleg d'optatives i el Treball Final de Grau i les Pràctiques a Empreses es cursaran a l'últim semestre del 4rt curs (8è semestre). 

AssignaturaTipusECTS
Direcció EstratègicaOP6
NeuromarketingOP6
Disseny GràficOP6
Serveis de Marketing*OP6
Visualització de DadesOP6
International Business*OP6
European Business*OP6
Cross-Cultural Management*OP6
TOTAL ECTS A ESCOLLIR EN OPTATIVES 30
 
AssignaturaTipusECTS
Treball Final de GrauOB12
Pràctiques en EmpresaOB18
TOTAL ECTS  30
 

 

Descarregar Programa

Mas Información

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.