Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Perfil professional

Competències del Grau en International Business

El Grau en International Business a IQS et prepara perquè comencis la teva carrera professional amb habilitats i competències en mercats internacionals. Amb coneixements en les diferents àrees de management com a Màrqueting, RR.HH, Comptabilitat i Finances, Digital Business, també t'aportarà coneixements afegits com a carrera internacional gràcies als eixos formatius en internacionalitat, multiculturalitat, geopolítica o Data Science.

Gràcies a l'experiència internacional que t'aportarà estudiar en dues universitats estrangeres (Regne Unit i França) hauràs desenvolupat habilitats de lideratge, presa de decisions i comunicació a nivell internacional. Desenvoluparàs un perfil professional únic i innovador.

Capacitat per a treballar de manera eficient en un país diferent al d'origen

Identificar i anticipar oportunitats dels mercats internacionals

Liderar, col·laborar, cooperar i treballar amb equips multiculturals

Gestionar i realitzar estratègies per a respondre a la complexitat dels negocis internacionals

Desenvolupar capacitats en l'àmbit legal, financer i logístic a nivell internacional

Desenvolupar habilitats que permetran una millor adaptabilitat a nous països i cultures

Conèixer i utilitzar els mètodes i instruments necessaris perquè les organitzacions puguin expandir-se en mercats globalitzats

Eixos formatius

  • Internacionalització
  • Multiculturalitat
  • Màrqueting i estratègia internacionals
  • Data Science
  • Management i emprenedoria
  • Gestió comercial
  • Comerç internacional
  • Sostenibilitat i ètica empresarial