Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Pràctiques professionals

La realització de pràctiques en turisme és de vital importància. En un mercat altament competitiu, els graduats han d'estar capacitats per a potenciar al màxim les seves possibilitats de desenvolupar una carrera professional amb èxit. Potenciar l'ocupabilitat de l'estudiant és prioritari per a IQS, i per això realitzaràs un període de pràctiques externes d'entre 4 i 6 mesos de durada com a formació obligatòria en empreses nacionals i internacionals del sector turístic. Aquestes pràctiques en turisme curriculars es realitzen en empreses alineades amb l'itinerari d'especialització que hagis triat.

Els períodes de pràctiques professionals en l'empresa ofereixen a l'estudiant una visió de conjunt del món del turisme que orienta i dona sentit a totes les actuacions professionals futures. De la mateixa manera, ho aproxima al coneixement sobre la varietat, la diversitat i la complexitat de la realitat del turisme, la direcció d'hotels i la gestió d'esdeveniments.

Amb el Grau en Gestió Turística i Hotelera els alumnes poden realitzar pràctiques extracurriculars des de primer curs. Els estudiants que ho desitgin poden realitzar pràctiques extracurriculars o Experiències Professionals Complementàries (EPC) a partir de l'estiu del primer curs del grau.

 

El pla d'estudis també contempla pràctiques opcionals i obligatòries en tercer i quart curs.

Què t'aportaran les pràctiques en empresa?

Comença a construir el teu CV amb experiència professional real

Primera presa de contacte amb el món laboral

Teixir una sòlida xarxa de contactes