Més Informació Sol·licitar Admissió

Pràctiques professionals del Grau en Turisme

La realització de pràctiques en turisme és de vital importància. En un mercat altament competitiu, els graduats han d'estar capacitats per a potenciar al màxim les seves possibilitats de desenvolupar una carrera professional amb èxit. Potenciar l'ocupabilitat de l'estudiant és prioritari per a IQS, i per això realitzaràs un període de pràctiques externes d'entre 4 i 6 mesos de durada com a formació obligatòria en empreses nacionals i internacionals del sector turístic.

Els períodes de pràctiques professionals en l'empresa ofereixen a l'estudiant una visió de conjunt del món del turisme que orienta i dona sentit a totes les actuacions professionals futures. De la mateixa manera, ho aproxima al coneixement sobre la varietat, la diversitat i la complexitat de la realitat del turisme, la direcció d'hotels i la gestió d'esdeveniments.

Coneix més sobre les pràctiques a l'IQS

Amb el Grau en Gestió Turística i Hotelera els alumnes poden realitzar pràctiques extracurriculars des de primer curs. Els estudiants que ho desitgin poden realitzar pràctiques extracurriculars o Experiències Professionals Complementàries (EPC) a partir de l'estiu del primer curs del grau.

 

El pla d'estudis també contempla pràctiques opcionals i obligatòries en tercer i quart curs.

Què t'aportaran les pràctiques en empresa?

Comença a construir el teu CV amb experiència professional real

Primera presa de contacte amb el món laboral

Teixir una sòlida xarxa de contactes

Descarregar Programa

Mas Información

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.