Més Informació Descarregar Programa
  • 2. Prova d'admissió


 

Dates de la Prova d'Admissió

La prova d’admissió ONLINE és de tipus psicotècnic i també inclou exercicis escrits d’avaluació del nivell d’anglès. Les dates per realitzar la prova d’admissió a qualsevol Grau o Doble Grau (incloent el Grau en Farmàcia) són:
Properes dates Test d'Admissió

  • 28 de setembre a les 15,30 h. online*

  • 1 d'octubre a les 15,30 h. online*

Donat que el curs ja ha començat i davant l’elevada demanda de places en els Graus d’IQS School of Engineering, aquells alumnes que realitzin el test d’admissió els dies 28/9 i 1/10 i siguin admesos podrien entrar en llista d’espera.
Tots els candidats seran oportunament informats i en el cas de no poder accedir als estudis desitjats es retornaria l’import de la pre-inscripció.

Les proves d'admissió s'enviarán per correu electònic a les 15:30h de la data escollida. El dia anterior a la prova, Secretaria General t'enviarà per correu electrònic les instruccions per realitzar-la. La duració de la prova és d'una hora aproximadament.