Més Informació Descarregar Programa
  • Import de Matrícula i Formes de Pagament


 

Import de la Matrícula

Curs 2019 - 2020: 199€ crèdit (crèdit reconegut: 139,30€)

  • Grau: 11.940 € (60 crèdits)
  • Doble Grau: en funció del nombre de crèdits matriculats
  • En el cas dels alumnes de Marketing Internacional que facin l’últim curs a una de les universitats estrangeres amb les que tenim acord especial, el preu del crèdit variarà.

L’import de la matrícula del primer curs per tots els alumnes de nou accés inclou un ORDINADOR PORTÀTIL amb les característiques que es consideren adequades per aquests estudis i també una BATA de laboratori pels estudiants d’IQS School of Engineering. S’entén que l’ordinador no serà propietat de l’alumne fins que no s’hagi pagat la totalitat de l’import de la matrícula de primer curs.

 

Formes de pagament 

Pagament únic. 

Pagament fraccionat. 

  • Un primer pagament, per un import del 37% de l’import total de la matrícula en el que es descompta la reserva de plaça. 
  • 9 pagaments ajornats amb venciment el dia 5 de cada mes. Aquesta modalitat de pagament és mitjançant domiciliació bancària i té un recàrrec del 8% sobre l’import ajornat. 

Si decideixes fraccionar el pagament, hauràs de presentar necessàriament el document de l’ordre de domiciliació d’endeutament directe (SEPA) que et serà facilitat a la Secretaria General d’IQS on hauràs d’informar. 

En el cas del Grau en Farmàcia, l’ajornament dels pagaments no comporta cap recàrrec sobre l’import ajornat. 

Aquesta modalitat de pagament no serà possible per als alumnes amb residència fora d’Espanya. 

 

Consulta més informació de beques i ajuts

 

Contacte Graus

Per a informació addicional sobre qualsevol dels programes de grau:

Comunicació y Marketing Corporatiu IQS

Correu: grausiqs@iqs.edu

Telèfon: 932 672 020

 

Per a qüestions relatives al procés d’admissió i matrícula:

Secretaria General IQS

Correu: secretaria@iqs.edu

Telèfon: 932 672 001