Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Pla d'estudis del Grau en Química

De les molècules a les cèl·lules: a partir de l'estructura dels elements i la seva organització en els compostos químics, assoliràs els coneixements necessaris en les ciències de la vida per emprar organismes vius en l'obtenció de nous materials i productes.        

 

Primer curs

AssignaturaECTSDurada 
Matemàtiques12,0A
Informàtica i Càlcul Numèric6,0A
Química General12,0A
Física12,0A
Biologia6,0S
Fonaments del Laboratori Químic i Biològic6,0A
Economia i Organització Industrial6,0S

 

Segon curs

AssignaturaECTSDurada 
Química Inorgànica10,0A
Química  Física I6,0S
Química  Física II6,0S
Química Analítica10,0A
Estadística6,0S
Operacions Bàsiques d'Enginyeria I6,0S 
Laboratori de Química i Enginyeria I5,0S
Laboratori de Química i Enginyeria II5,0S
Expressió Gràfica6,0S

 

Tercer curs

AssignaturaECTSDurada 
Química Orgànica12,0A 
Bioquímica8,0S 
Ètica5,0S 
Operacions Bàsiques d'Enginyeria II6,0S
Ciència dels Materials6,0S 
Microbiologia5,0S 
Technical English3,0S
Química Física Molecular5,0S
Laboratori de Química Orgànica i Materials5,0A
Laboratori d'Enginyeria Química5,0A

 

Quart curs

AssignaturaECTSDurada 
Determinació Estructural5,0S 
Química Orgànica II5,0S 
Anàlisi Instrumental 5,0S 
Química Ambiental5,0S
Química Inorgànica II4,0S
Gestió de la Qualitat, Seguretat i Medi Ambient3,0S 
Tècniques Experimentals en Biociències5,0S
Pràcticum6,0S 
Treball Fi de Grau 16,0S 
6 crèdits a escollir:   
Fronteres en la Química (Op)3,0S
Biotecnologia (Op)3,0S
Química de Superfícies (Op)3,0S
Estadística per la millora de la qualitat (Op)6,0S 
Emprenedoria (Op)4,0S 

ECTS: European Credit Transfer System
*A: anual / S: semestral

Treball Final de Grau
 

En el Treball Final de Grau (TFG) realitzaràs de forma individual un projecte en el qual existeixen elements de recerca o d'aplicació industrial innovadora, representant una aproximació a la pràctica professional. Amb ell desenvoluparàs la capacitat per comprendre coneixements avançats de la teva àrea, d'utilitzar sistemes, components o processos per aconseguir els requisits establerts, d'utilitzar noves tècniques i noves eines de la seva àrea i de dissenyar processos i experiments per aconseguir els requisits establerts.
 
A més, et permetrà progressar en l'habilitat per comunicar-te eficaçment tant de forma oral com escrita, a treballar en equip, a incorporar aspectes contemporanis relacionats amb l'exercici de la teva professió i a reconèixer la necessitat de formació permanent.
 
El TFG ho realitzaràs sota l'adreça d'un professor del grau, incorporant-te a un equip de recerca del professor-director. Amb les mateixes garanties acadèmiques, i sempre sota la tutoria d'un professor del grau, el TFG podràs realitzar-ho en altres institucions, com a universitats nacionals o estrangeres, centres de recerca públics o privats, o indústries o empreses dels sectors químics o biotecnològics. El  TFG culminarà amb la redacció d'una memòria i la seva presentació i defensa davant un tribunal.