Més Informació Sol·licitar Admissió
De les molècules a les cèl·lules: a partir de l'estructura dels elements i la seva organització en els compostos químics, assoliràs els coneixements necessaris en les ciències de la vida per emprar organismes vius en l'obtenció de nous materials i productes.        

 

Primer curs

AssignaturaECTSDurada 
Matemàtiques12,0A
Informàtica i Càlcul Numèric6,0A
Química General12,0A
Física12,0A
Biologia6,0S
Fonaments del Laboratori Químic i Biològic6,0A
Economia i Organització Industrial6,0S

 

Segon curs

AssignaturaECTSDurada 
Química Inorgànica10,0A
Química  Física I6,0S
Química  Física II6,0S
Química Analítica10,0A
Estadística6,0S
Operacions Bàsiques d'Enginyeria I6,0S 
Laboratori de Química i Enginyeria I5,0S
Laboratori de Química i Enginyeria II5,0S
Expressió Gràfica6,0S

 

Tercer curs

AssignaturaECTSDurada 
Química Orgànica12,0A 
Bioquímica8,0S 
Ètica5,0S 
Operacions Bàsiques d'Enginyeria II6,0S
Ciència dels Materials6,0S 
Microbiologia5,0S 
Technical English3,0S
Química Física Molecular5,0S
Laboratori de Química Orgànica i Materials5,0A
Laboratori d'Enginyeria Química5,0A

 

Quart curs

AssignaturaECTSDurada 
Determinació Estructural5,0S 
Química Orgànica II5,0S 
Anàlisi Instrumental 5,0S 
Química Ambiental5,0S
Química Inorgànica II4,0S
Gestió de la Qualitat, Seguretat i Medi Ambient3,0S 
Tècniques Experimentals en Biociències5,0S
Pràcticum6,0S 
Treball Fi de Grau 16,0S 
6 crèdits a escollir:   
Fronteres en la Química (Op)3,0S
Biotecnologia (Op)3,0S
Química de Superfícies (Op)3,0S
Estadística per la millora de la qualitat (Op)6,0S 
Emprenedoria (Op)4,0S 

ECTS: European Credit Transfer System
*A: anual / S: semestral

Treball Final de Grau
 

En el Treball Final de Grau (TFG) realitzaràs de forma individual un projecte en el qual existeixen elements de recerca o d'aplicació industrial innovadora, representant una aproximació a la pràctica professional. Amb ell desenvoluparàs la capacitat per comprendre coneixements avançats de la teva àrea, d'utilitzar sistemes, components o processos per aconseguir els requisits establerts, d'utilitzar noves tècniques i noves eines de la seva àrea i de dissenyar processos i experiments per aconseguir els requisits establerts.
 
A més, et permetrà progressar en l'habilitat per comunicar-te eficaçment tant de forma oral com escrita, a treballar en equip, a incorporar aspectes contemporanis relacionats amb l'exercici de la teva professió i a reconèixer la necessitat de formació permanent.
 
El TFG ho realitzaràs sota l'adreça d'un professor del grau, incorporant-te a un equip de recerca del professor-director. Amb les mateixes garanties acadèmiques, i sempre sota la tutoria d'un professor del grau, el TFG podràs realitzar-ho en altres institucions, com a universitats nacionals o estrangeres, centres de recerca públics o privats, o indústries o empreses dels sectors químics o biotecnològics. El  TFG culminarà amb la redacció d'una memòria i la seva presentació i defensa davant un tribunal.
Descarregar Programa

Mas Información

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.