Més Informació Sol·licitar Admissió
De les molècules a les cèl·lules: a partir de l'estructura dels elements i la seva organització en els compostos químics, assoliràs els coneixements necessaris en les ciències de la vida per emprar organismes vius en l'obtenció de nous materials i productes.

CONSULTA EL PLA D'ESTUDIS

Primer curs

AssignaturaECTSDurada
Matemàtiques12,0A
Informàtica i Càlcul Numèric6,0A
Química General12,0A
Física12,0A
Biologia6,0S
Fonaments del Laboratori Químic i Biològic6,0A
Economia i Organització Industrial6,0S

 

Segon curs

AssignaturaECTSDurada
Química Inorgànica10,0A
Química Física 12,0S
Química Analítica10,0A
Estadística6,0S
Operacions Bàsiques d'Enginyeria I6,0S
Laboratori de Química i Enginyeria I5,0S
Laboratori de Química i Enginyeria II5,0S
Expressió Gràfica6,0S

 

Tercer curs

AssignaturaECTSDurada
Química Orgànica12,0A
Bioquímica8,0S
Ètica5,0S
Operacions Bàsiques d'Enginyeria II6,0S
Ciència dels Materials6,0S
Microbiologia5,0S
Technical English3,0S
Química Física Molecular5,0S
Laboratori de Química Orgànica i Materials5,0A
Laboratori d'Enginyeria Química5,0A

 

Quart Curs

AssignaturaECTSDurada
Química Orgànica II5,0S
Química Ambiental5,0S
Determinació Estructural5,0S
Anàlisi Instrumental5,0S
Tècniques Experimentals en Biociències5,0S
Química Inorgànica II4,0S
Gestió de la Qualitat, Seguretat i Medi ambient3,0S
Pràctiques a empreses6,0S
Treball de Fi de Grau (TFG)16,0S
6 crèdits optatius a escollir entre:  
Química de Superfícies3,0S
Biotecnologia3,0S
Emprenedoria4,0S
Gestió de dades6,0S

 

ECTS: European Credit Transfer System
*A: anual / S: semestral

Treball Final de Grau


En el Treball Final de Grau (TFG) realitzaràs de forma individual un projecte en el qual existeixen elements de recerca o d'aplicació industrial innovadora, representant una aproximació a la pràctica professional. Amb ell desenvoluparàs la capacitat per comprendre coneixements avançats de la teva àrea, d'utilitzar sistemes, components o processos per aconseguir els requisits establerts, d'utilitzar noves tècniques i noves eines de la seva àrea i de dissenyar processos i experiments per aconseguir els requisits establerts.

A més, et permetrà progressar en l'habilitat per comunicar-te eficaçment tant de forma oral com escrita, a treballar en equip, a incorporar aspectes contemporanis relacionats amb l'exercici de la teva professió i a reconèixer la necessitat de formació permanent.

El TFG ho realitzaràs sota l'adreça d'un professor del grau, incorporant-te a un equip de recerca del professor-director. Amb les mateixes garanties acadèmiques, i sempre sota la tutoria d'un professor del grau, el TFG podràs realitzar-ho en altres institucions, com a universitats nacionals o estrangeres, centres de recerca públics o privats, o indústries o empreses dels sectors químics o biotecnològics. El  TFG culminarà amb la redacció d'una memòria i la seva presentació i defensa davant un tribunal.

Descarregar Programa

Mas Información