Més Informació Sol·licitar Admissió

Al Pla d’Estudis del graduat en Química, tots els estudiants realitzen pràctiques en centres d'investigació o práctiques remunerades en empreses del sector equivalents a 6 crèdits. IQS disposa d’un servei especialitzat en la recerca i assessorament per a la realització de les pràctiques: Carreres Professionals.

Les pràctiques en empresa són obligatòries i es realitzen al tercer curs. Aquestes pràctiques són especialment interessants perquè:

Són un primer contacte amb el món laboral.

Orienten a l’estudiant en funció dels seus interessos professionals

Ofereixen l’oportunitat real d’aplicar els coneixements teòrics i les competències adquirides

Et donen la possibilitat d’accedir a un lloc de treball.

Donen un caràcter diferencial al currículum vitae

Descarregar Programa

Mas Información