Més Informació Sol·licitar Admissió

Més de 100 convenis internacionals

IQS creu encaridament en la idea d'internacionalitzar ciència, tècnica i empresa. Per aquest motiu IQS considera fonamentals els intercanvis internacionals ja que són una excel·lent manera de complementar els estudis  que enriqueix als estudiants a nivell professional i personal.

El servei de Relacions Internacionals està per ajudar, tant als estudiants d'IQS que vulguin estudiar a l'estranger (Outgoing), com als estudiants estrangers que vulguin venir a estudiar a IQS (Incoming). En tots dos casos, ja sigui per finalitzar la seva carrera, com per realitzar recerques.

Per a més informació: Relacions Internacionals

Descarregar Programa

Mas Información