Més Informació Sol·licitar Admissió

Com a graduat en Química, podràs desenvolupar la teva activitat en:

Empreses en què es realitzin processos químics i/o biotecnològics: indústria farmacèutica, alimentària, tecnologies del medi ambient, química, petroquímica, automoció, empreses de serveis, paperera, tèxtil...

Equips de R+D+i per desenvolupar i aplicar nous productes i processos químics i/o biotecnològics, tecnologies d'aprofitament de matèries primeres i processos de tractament i reutilització de residus industrials.

L'administració pública i en el camp de la docència.

Estudis de postgrau posteriors: màsters i doctorat.

Descarregar Programa

Mas Información