Sortides Professionals

Com a graduat en Química, podràs desenvolupar la teva activitat en:

  • Empreses en què es realitzin processos químics i/o biotecnològics: indústria farmacèutica, alimentària, tecnologies del medi ambient, química, petroquímica, automoció, empreses de serveis, paperera, tèxtil...
  • Equips de R+D+i per desenvolupar i aplicar nous productes i processos químics i/o biotecnològics, tecnologies d'aprofitament de matèries primeres i processos de tractament i reutilització de residus industrials.
  • L'administració pública i en el camp de la docència.
  • Estudis de postgrau posteriors: màsters i doctorat.