• GQF

Grup dE QUÍMICA FARMACÈUTICA (GQF)

El Grup de Química Farmacèutica (GQF) és un grup de recerca inter-departamental resultat de la sinèrgia de personal docent i investigador de set unitats estructurals de la IQS School of Engineering de la Universitat Ramon Llull (URL).

L’estructura i les diferents experteses dels membres del GQF cobreixen la pràctica totalitat de les fases de desenvolupament d’un fàrmac i, en aquest sentit, són una singularitat en el panorama científic català.

La recerca del GQF es centra en la recerca en química farmacèutica (nous fàrmacs), formulació farmacèutica i cosmètica, biologia aplicada i producció d'API dins les àrees de Biomedicina i Ciències de la Salut. La recerca de nous fàrmacs es centra en:

  • inhibidors de tirosina-cinases amb aplicació en càncer (pulmó, mama i pàncrees)
  • compostos amb activitat front a receptors de tipus quimiocines (inhibidors de CXCR4)
  • compostos amb activitat front a la distròfia miotònica.

Dr. José Ignacio Borrell Bilbao - Director del Grup de Química Farmacèutica
 

 

Professorat

Dr. Alberto Balfagón Costa
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dr. Xavier Batllori Aguilá
Química Orgànica i Farmacèutica
Dr. José Ignacio Borrell Bilbao
Química Orgànica i Farmacèutica
Dra. Ana María Cuartero Albesa
Química Orgànica i Farmacèutica
Dra. Ana Belén Cuenca González
Departament de Química Orgànica i Farmacèutica
Dr. Roger Estrada Tejedor
Química Orgànica i Farmacèutica
Dra. Rosa Nomen Ribé
Enginyeria Química i Ciènca de Materials
Dr. Raimon Puig de la Bellacasa Cazorla
Química Orgànica i Farmacèutica
Dr. Carlos E. Semino
Bioenginyeria
Dr. Julià Sempere Cebriàn
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dr. Eduard Serra Hosta
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dr. Jordi Teixidó Closa
Química Orgànica i Farmacèutica