• GEPI

Presentació

Grup format per professors i investigadors del Departament d'Enginyeria Industrial d'IQS School of Engineering. Compta amb el reconeixement de l'AGAUR com Grup de Recerca Emergent des del 2014. Actualment forma part d'IQS Tech Transfer, SA, agent acreditat TECNIO en la categoria de desenvolupador de tecnologia.

L'activitat de GEPI se centra en el càlcul i disseny de productes industrials, la gestió del cicle de vida de productes industrials i la fabricació additiva.

 

RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA

L'activitat del GEPI inclou la formació especialitzada, la investigació bàsica i aplicada i la transferència de tecnologia orientada al teixit empresarial. La recerca té una clara orientació a l'aplicació industrial dels resultats obtinguts. D'aquesta manera el grup pretén donar resposta a les necessitats tecnològiques de les empreses perquè puguin millorar la seva competitivitat mitjançant l'aplicació dels desenvolupaments.

 

En aquest entorn el GEPI presta els següents serveis tecnològics, de consultoria i de R + D:

  • Enginyeria inversa: digitalització d'objectes amb escàner
  • CAD / CAM / CAE
  • Modeling, Rapid Prototyping, Rapid Tooling
  • Maquetat virtual i físic
  • Caracterització mecànica de materials
  • Simulacions numèriques estructurals
  • Enginyeria en PLM i LCA
  • Càlcul i simulació de fluids en òrgans biològics
  • Fabricació additiva (AM) i disseny per a la fabricació additiva


Dr. Guillermo Reyes Pozo - Coordinador del Grup

 

Professorat

Sr. Adrià Biosca Mecías
Enginyeria Industrial
Dra. María Luisa Espasa Sempere
Enginyeria Industrial
Dr. Andrés-Amador García Granada
Enginyeria Industrial
Dr. Giovanni Gómez Gras
Enginyeria Industrial
Sra. Núria Llaverias Baqués
Enginyeria Industrial
Sr. Ferran López Navarro
Enginyeria Industrial
Dr. Joaquín Menacho Solà Morales
Enginyeria Industrial
Sra. Mercedes Peña Aguilar
marco antonio perez
Dr. Marco A. Pérez
Enginyeria Industrial
Dr. Josep Maria Puigoriol Forcada
Enginyeria Industrial
Dr. Guillermo Reyes Pozo
Enginyeria Industrial
Sr. Sauro José Yagüe Yagüe
Enginyeria Industrial